LAMINATY EPOKSYDOWE

Żywice epoksydowe odznaczają się bardzo dobrą przyczepnością do szkła, co umożliwia otrzymywanie laminatów wzmocnionych włóknem szklanym, o lepszych właściwościach wytrzymałościowych niż przy użyciu innych rodzajów żywic. Szczególną zaletą laminatów epoksydowych jest korzystny stosunek wytrzymałości mechanicznej do masy tworzywa oraz wysoka odporność cieplna. Laminaty te otrzymuje się typowymi metodami stosowanymi przy formowaniu tworzyw wzmocnionych włóknem szklanym. W porównaniu z laminatami poliestrowo-szklanymi mają one lepsze właściwości elektryczne, większą twardość, mniejszą chłonność wody i większą odporność chemiczną.

Formowanie laminatów epoksydowo-szklanych jest jednak trudniejsze ze względu na większą lepkość żywicy w temperaturze pokojowej i krótką żywotność kompozycji po zmieszaniu z utwardzaczem. Należy poza tym zaznaczyć, że żywice epoksydowe są droższe od poliestrowych. Czynniki te powodują, że wytwarzanie laminatów jest tylko jednym z wielu zastosowań żywic epoksydowych, podczas gdy żywice poliestrowe są obecnie w większości przeznaczone do wyrobu laminatów poliestrowo-szkla- nych.

Laminaty epoksydowo-szklane stosuje się do produkcji tłoczników, zbiorników i rur, nadwozi pojazdów samochodowych, elementów konstrukcyjnych samolotów, sprzętu sportowego. W postaci płyt i wyrobów zwijanych (pręty i rury) są one używane jako materiał elektroizolacyjny i konstrukcyjny w maszynach i aparatach elektrycznych. Jednym z ważniejszych zastosowań są laminaty foliowane miedzią, przeznaczone do obwodów drukowanych,

W grupie materiałów konstrukcyjno-elektroizolacyjnych wytwarza się w kraju (ZTS „Erg” w Gliwicach) laminaty płytowe szkło-epoksydowe w dwóch typach:

– o klasie izolacji B,

– o klasie izolacji F.

Wykonane z nich elementy zalicza się do jednych z lepszych materiałów konstrukcyjno-izolacyjnych do budowy maszyn, aparatów i urządzeń elektrycznych (rys. 146) pracujących w ciężkich warunkach atmosferycznych, na przykład w warunkach klimatu tropikalnego i morskiego. Płyty szklo-epoksydowe foliowane miedzią są produkowane w kraju pod nazwą handlową Epolam. Materiał ten stosuje się w przemyśle elektronicznym, radiotechnicznym i elektrotechnicznym do wytwarzania obwodów drukowanych pracujących w zakresie temperatury: od-25 do +100°C oraz w warunkach klimatu tropikalnego i morskiego.

Laminaty epoksydowe wytwarza się także na podstawie innych nośników niż włókno szklane, jak na przykład papier lub tkanina bawełniana. Jako przykład takich laminatów można wymienić produkowane w kraju rury zwijane bawełniano-epoksy- dowe o nazwie handlowej Eponan. Są one stosowane na koszyki łożysk tocznych lub inne elementy konstrukcyjne pracujące w zakresie temperatury: od-40 do +120°C bez zmiany struktury do 10 000 obr/min. i

Ostatnio coraz większego znaczenia nabierają laminaty epoksydowe z włóknem węglowym i syntetycznym (aramidowym). Pierwsze z nich odznaczają się korzystnym stosunkiem wytrzymałości mechanicznej do masy oraz bardzo dobrą odpornością cieplną i chemiczną. Są one stosowane coraz szerzej w przemyśle samochodowym i lotniczym, a także w technice rakietowej i kosmicznej. Laminaty epoksydowe wzmocnione włóknem aramido- wym wykazują wysoką odporność na ścieranie oraz na chemikalia nieorganiczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>