Miękki polichlorek winylu) jest stosowany do produkcji:

– węży do przesyłania wody, kwasów, dwutlenku węgla, benzyny, do ochrony przewodów instalacji elektrycznej w pojazdach samochodowych, do zestawów transfuzji krwi i innych zastosowań w medycynie

– profilów w budownictwie na osłony poręczy schodów, listew podłogowych, obrzeży stołów i drzwi, listew maskujących. do wykładzin podłogowych, uszczelnień okien, profilów do osadzania szyb, uszczelnień w przemyśle samochodowym i skórzanym

– płyt na zabezpieczenia antykorozyjne, wykładzin galwanizer- skich, wykładzin w budownictwie podziemnym i naziemnym do ochrony elementów narażonych na uderzenia i tarcie

– folii na opakowania środków spożywczych i technicznych, na składane i przenośne garaże, nadmuchiwane hale, cieplarnie, namioty, płaszcze przeciwdeszczowe, odzież ochronną, nadmuchiwane zabawki i materace

– wykładzin podłogowych, tapicerskich, ściennych, stołowych, sztucznej skóry stosowanej jako materiał tapicerski w przemyśle samochodowym oraz do wytwarzania wyrobów kaletni- czych (rys. 46, 47)

– osłon elektroizolacyjnych na przewodach elektrycznych i kablach energetycznych

powłok ochronnych nakładanych metodą natrysku płomieniowego krb powlekania zanurzeniowego

– materiałów spienionych stosowanych do wyrobu tapicerki samochodowej i meblowej, mat gimnastycznych oraz do zabezpieczania aparatów i urządzeń przed wibracjami

– zabawek, lalek, piłek, manekinów reklamujących odzież itp.

– wyrobów wytwarzanych z pasty PVC metodą odlewania.

Zastosowanie polichlorku winylu

Jednym z nowszych kierunków zastosowań polichlorku winylu), zwłaszcza PVC miękkiego, jest powlekanie nim taśm metalowych już na etapie wytwarzania samej taśmy. Do tego celu stosuje się pastę PVC lub twardy polichlorek winylu) w postaci folii. Nakładanie pokrycia prowadzi się metodą ciągłą bezpośrednio po procesie walcowania taśmy. Półfabrykat, jakim jest powlekana blacha, stanowi materiał wyjściowy dla wielu zakładów przetwórczych produkujących elementy dla budownictwa, przemysłu maszynowego i środków transportu, przemysłu opakowań itp. Taśmy metalowe powlekane polichlorkiem winylu) można poddawać typowym operacjom obróbki plastycznej metali, jak np.: profilowanie, tłoczenie płytkie i głębokie, wycinanie, dziurkowanie.

Z blachy powlekanej PVC wytwarza się różnorodne elementy, które stosowane są w budownictwie na elementy nośne, okładziny ochronno-dekoracyjne, płyty dachowe i osłonowe (rys. 50) oraz elementy wyposażenia budynków w przemyśle motoryzacyjnym (nadwozia samochodów dostawczych, karoserie autobusów, przyczepy samochodowe, elementy wyposażenia pojazdów mechanicznych), do wyrobu opakowań, sprzętu gospodarstwa domowego, mebli biurowych (rys. 51), zabawek mechanicznych.

Krajowy polichlorek winylu) jest wytwarzany przez dwóch producentów. Zakłady Chemiczne w Oświęcimiu wytwarzają PVC metodą polimeryzacji emulsyjnej, a Zakłady Azotowe w Tarno-

Chlorek winylu łatwo kopolimeryzuje z innymi monomerami. Właściwość tę wykorzystuje się do modyfikowania PVC, przede wszystkim w celu obniżenia temperatury przetwórstwa, zwiększenia udarności, a niekiedy także do zwiększenia rozpuszczalności (np. do celów lakierniczych). Do najważniejszych kopolimerów chlorku winylu należą kopolimery z octanem winylu i chlorkiem winylidenu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>