Wyroby powlekane

Wyroby powlekane są produkowane w kraju przez ZTS w Oławie o grubościach 0,3-2,6 mm, pod nazwami handlowymi: Winiderm, Winikon, Porofleks, Porogal, Poroderm, Porowinyl i innymi.

Formowanie metodą maczania polega na pokryciu odpowied- niej formy warstwą pasty PVC i poddaniu tworzywa procesowi żelowania. Następnie ściąga się z formy pusty wewnątrz wyrób, na przykład w postaci rękawicy. Pastę nakłada się na formę poprzez maczanie i stąd pochodzi nazwa tego procesu. Uformowaną warstwę tworzywa można pozostawić na formie (powlekanym wyrobie), uzyskując w ten sposób powłokę ochronną na wyrobach metalowych.

Metodą odlewania wytwarza się najczęściej z pasty PVC wyroby wewnątrz puste, np. zabawki (lalki, piłki itp.). W zależności od składu kompozycji odlewniczej otrzymane odlewy mogą mieć budowę zwartą lub komórkową. W tym ostatnim przypadku pasta PVC zawiera dodatek poroforów, a proces żelowania pasty odbywa się z jednoczesnym jej spiekaniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>