Monthly Archives Wrzesień 2017

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE – rady

Podczas próby wyznacza się siłę niszczącą próbkę w trakcie zginania, a następnie oblicza naprężenie niszczące. Ponieważ wytrzymałość na zginanie jest uzależniona od kształtu przekroju poprzecznego próbki, to dla każdego rodzaju próbek należy ten parametr wyliczać osohno.

czytaj dalej

Rozwój tworzyw sztucznych

Największy pod względem ilościowym rozwój tworzyw sztucznych przypadał na lata sześćdziesiąte. W latach 1960-1973 pro- ' dukcja tworzyw w świecie wzrosła około sześciokrotnie, a w Polsce- ośmiokrotnie. Do 1973 r. średnioroczne tempo wzrostu produkcji światowej wynosiło 15,5%, po czym uległo zahamowaniu na skutek kryzysu gospodarczego na przełomie lat 1973-1974 powstałego w wyniku znacznego podwyższenia cen ropy naftowej. W 1976 r. sytuacja została opanowana i rozwój produkcji wrócił do normy, chociaż następował on już wolniej niż w poprzednich latach.

czytaj dalej

Znaczenie gruźlicy

Znaczenie gruźlicy jako choroby jest u kobiet o wiele większe niż u mężczyzn. Pomijając bowiem dolegliwości miejscowe i zgubny wpływ na ogólny stan zdrowia, stwierdza się u nich o wiele częściej niż u mężczyzn w przebiegu gruźlicy narządów płciowych prosówkowe rozsianie się prątków gruźlicy kończące się zgonem. Trzeba się również liczyć z możliwością łatwiejszego przedostania się bakterii gruźlicy z kobiecych narządów rodnych na otoczenie niż z narządów płciowych mężczyzny, gdyż żeński przewód płciowy zajmuje, zwłaszcza w odcinkach dolnych, dość dużą powierzchnię.

czytaj dalej

Przerabiany polietylen

Na drugim miejscu pod względem ilości przerabianego polietylenu znajdują się wyroby wtryskowe. Metodą wtrysku wytwarza się artykuły gospodarstwa domowego, opakowania, zabawki, części dla przemysłu elektrotechnicznego, elektronicznego i maszynowe go. Duże ilości polietylenu zużywane są do powlekania przewodó elektrycznych (zwłaszcza wysokiej częstości) oraz kabli telewizyj nych i podmorskich (rys. 25). Stosuje się go również do produkc

czytaj dalej