Zwiększenie odporności na uderzenia polimeru

W celu zwiększenia odporności na uderzenia w obniżonych temperaturach dodaje się do polimeru zmiękczacze. Powodują one jednak pogorszenie innych właściwości mechanicznych przy jednoczesnym zwiększeniu wydłużenia przy zerwaniu.

Cienkie folie z twardego poli (chlorku winylu) są przezroczyste. Przepuszczalność światła maleje jednak ze wzrostem ich grubości. .Folie z miękkiego PVC mają barwę lekko żółtawą wynikającą z zabarwienia nadanego im przez plastyfikator. Dobre właściwości elektryczne PVC pozwalają stosować kable i przewody w izolacji z tego tworzywa do napięć 10 kV, a w przypadku specjalnych typów polifchlorku winylu) nawet do 30 kV. Ze względu na dipolową (polarną) budowę PVC może być używany tylko do przewodów o małej częstotliwości prądu. Dzięki nieznacznej chłonności wilgoci można go stosować w instalacjach eksploatowanych w pomieszczeniach zawilgoconych, a w wyniku dobrej odporności chemicznej- w pomieszczeniach o dużym stężeniu agresywnych gazów. Polichlorek winylu) jest tworzywem fizjologicznie obojętnym, oczywiście z zastrzeżeniem, że stosowane do jego produkcji substancje pomocnicze są również fizjologicznie obojętne.

Odporność chemiczna poii(chlorku winylu) jest bardzo dobra, przy czym PVC twardy ma tę odporność znacznie większą niż zmiękczony. Za graniczną odporność PVC na działanie czynników chemicznych przyjęto zmianę właściwości mechanicznych tego. tworzywa pod wpływem działania wody w temperaturze 40°C. W tych warunkach szkodliwe działanie cieplej wody na PVC jest niewielkie i w praktyce nie bierze się go pod uwagę. Jeżeli właściwości mechaniczne pod wpływem działania określonej substancji obniżą się mniej niż pod wpływem wody w temperaturze 40°C, to uważa się że polichlorek winylu) jest odporny na działanie tej substancji. Czynnikiem atakującym przy działaniu wodnego roztworu kwasu lub zasady na PVC jest głównie woda. Dlatego też polichlorek winylu) jest odporniejszy na chemikalia stężone, które zawierają mniej wody, niż na ciecze agresywne o mniejszym stężeniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>