Kopolimer chlorku winylu z octanem winylu

Kopolimer chlorku winylu z octanem winylu (o zawartości od kilku do kilkudziesięciu procent octanu) jest przeznaczony do formowania plastycznego w temperaturach niższych w stosunku do temperatur przetwórstwa PVC. W kraju produkuje się go w dwóch odmianach pod nazwą handlową Winicet (Zakłady Chemiczne w Oświęcimiu). Obie odmiany otrzymuje się przez kopolimeryza- cję suspensyjną chlorku winylu z octanem winylu. Kopolimery te mają stosunkowo małą masę cząsteczkową i w związku z tym ich właściwości mechaniczne nie są zbyt dobre. Odznaczają się natomiast dobrą płynnością oraz niską temperaturą przetwórstwa, wynoszącą 110-140°C. Są to tworzywa samogasnące i nietoksyczne, Ich postacią handlową jest drobnoziarnisty, biały lub ja- snokremowy proszek. Dodane do PVC ułatwiają jego przetwórstwa.

Kopolimer chlorku winylu z octanem winylu przetwarza się przez walcowanie, kalandrowanie i prasowanie. Produkt krajowy o nazwie Winicet 50-15 G jest stosowany do wyrobu płyt gramofonowych, natomiast Winicet 50-15 P do produkcji materiałów podłogowych. Kopolimer chlorku winylu z octanem winylu jest produkowany między innymi w USA pod nazwą handlową Vinylite (Bakelite Corporation) oraz w RFN pod nazwą Vinnol (Wacker Chemie) i Vilit (Hüls).

Kopolimer chlorku winylu z chlorkiem winylidenu otrzymuje się przez kopoliraeryzację emulsyjną lub suspensyjną. Kopolimery zawierające 70-90% chlorku winylu są bezpostaciowe i nieco mniej odporne termicznie niż PVC. Używa się je przede wszystkim do wyrobu bardzo wytrzymałych mechanicznie i odpornych chemicznie włókien oraz folii.

Omawiane tworzywo jest produkowane w kraju przez Zakłady Chemiczne w Oświęcimiu pod nazwą handlową Winiden 60 i Wi- ‘ niden 60 BS. Obie odmiany zawierają 60% chlorku winylu i 40% chlorku winylidenu. Są to emulsje samogasnące, obojętne fizjologicznie i odporne chemicznie. W masie odznaczają się dużą odpornością na ścieranie. Ich postacią handlową jest dyspersja wodna zawierająca 45-50%> suchej masy. Tworzywo to stosuje się do wyrobu elastycznych błon o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odpornych na działanie tlenu, czynników atmosferycznych i promieniowanie ultrafioletowe. Jest ono również stosowane jako środek do impregnacji tkanin. Kopolimer chlorku winylu z chlorkiem winylidenu jest produkowany między innymi w USA pod y nazwą handlową Saran przez firmę Dow Chemical oraz w RFN przez firmy Hüls pod nazwą Vilit DK i Wacker Chemie, pod nazwą Vylen.

Z tworzyw winylowych, poza polichlorkiem winylu) i kopolimerami, największe znaczenie zyskały: PVC chlorowany, polioctan winylu) i polialkohol winylowy).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>