Monthly Archives Lipiec 2017

Zwiększenie odporności na uderzenia polimeru

W celu zwiększenia odporności na uderzenia w obniżonych temperaturach dodaje się do polimeru zmiękczacze. Powodują one jednak pogorszenie innych właściwości mechanicznych przy jednoczesnym zwiększeniu wydłużenia przy zerwaniu.

czytaj dalej

Trwałość termiczną polimeru

Trwałość termiczną polimeru można zwiększyć przez dodatek oli manganu lub miedzi, jodków lub bromków metali oraz anty- tleniaczy organicznych, na przykład amin aromatycznych. Polia- idy wprowadzone do płomienia wydzielają zapach palonego rogu. o usunięciu źródła ognia palą się dalej błyszczącym, niebieskim łomieniem, tworząc krople i nitki, podobnie jak lak do pieczęci, zięki temu, że nie wykazują toksycznego działania, można sto- sować poliamidy na wyroby stykające się bezpośrednio ze środkami spożywczymi.

czytaj dalej

TORBIELE POCHWY

Torbiele pochwy (cjistes vaginales) nie należą w ustroju kobiecym do rzadkich zjawisk, ale w wyjątkowych tylko przypadkach dochodzą do większych rozmiarów. Mają one postać tworu lub tworów – gdyż może ich występować kilka – kulistych lub jajowatych, usadowionych szeroko na bocznej lub przedniej ścianie pochwy. W bardzo rzadkich przypadkach przypominają polipy śluzowe, gdyż zwisają do pochwy na szypule. Wielkość ich odpowiada zwykle rozmiarom od ziarna grochu do pięści. Jeśli występuje ich kilka, układają się w szereg, jedna nad drugą, w linii środkowej lub w jej pobliżu. Uwypuklają się do światła pochwy pokryte tylko warstwą przesuwalnej ponad nimi błony śluzowej. Zawartość ich prześwieca przez cienką ścianę białawo, sinawo lub brunatnawo z powodu domieszki krwi, zwłaszcza jeśli guz jest większych rozmiarów. Sama torbiel robi wrażenie miękkiej, jakby niedostatecznie wypełnionej płynem. Torbiele położone w górnej części pochwy mogą wrastać w tkankę łączną przypochwową i przymaciczną sięgając czasami między blaszki więzadła szerokiego.

czytaj dalej

SLONIOWACINA SROMU

Schorzenie określane (i nazwą słoniowaciny sromu jest zjawiskiem rzadkim. W odróżnieniu jod słoniowaciny podzwrotnikowej,, jw której czynnikiem chorobotwór- jczym jest nitkowiec (filaria san-

czytaj dalej

Rozjaśniacze optyczne, jak?

Do tworzyw tańszych lub o ciemnym zabarwieniu, które nie dają się barwić na kolory pastelowe, stosuje się biel cynkową i li- topon. Obecnie do większości tworzyw sztucznych, przeznaczonych zwłaszcza na wyroby galanteryjne i codziennego użytku, stosuje się biel tytanową. Pigment ten charakteryzuje się wysoką siłą krycia, dobrą dyspersją w tworzywach oraz odpornością na działanie światła, podwyższonej temperatury i chemikaliów.

czytaj dalej

POROWATY POLISTYREN

To tworzywo można otrzymać kilkoma metodami, z których najważniejszą technicznie jest metoda oparta na polimeryzacji monomeru w obecności poroforów chemicznych lub niskowrzących cieczy. W charakterze tych ostatnich stosuje się głównie eter naftowy i niskowrzące węglowodory, jak pentan, heptan itp. W wyniku polimeryzacji otrzymuje się nieporowaty polistyren w postaci granulek. Tą metodą otrzymany (nasycony poroforem lub nisko- wrzącą cieczą) polistyren jest produktem handlowym, który można przechowywać przez kilka miesięcy. Przetwórstwo granulek na wyroby gotowe prowadzi się najczęściej w dwóch etapach:

czytaj dalej

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

W zakresie podstawowych właściwości fizycznych tworzyw sztucznych bada się zwykle gęstość i temperaturę płynięcia polimeru oraz chłonność wody przez tworzywo.

czytaj dalej

Okres miesiączki

Upławy mogą być bezwonne, zazwyczaj jednak mają zapach wskutek przedostawania się do nich bakteryj gnilnych lub rozpadu tkanek (rak, mięsak zgorzelinowy, rodzący się mięśniak, polip, zatrzymanie części jaja płodowego, znajdujące się w obrębie pochwy lub macicy ciała obce). Charakterystyczną woń mają upławy ropne, jakie powstają wskutek przebicia do pochwy ropnia, zakażonego przez prątek okrężnicy. Gęstość upławów może być rozmaita i określenie jej w wywiadach może mieć pewne znaczenie diagnostyczne. Upławy gęste, ciągnące się, a więc zawierające dużo śluzu, pochodzą zazwyczaj z szyjki macicy. Uplawy rzadkie pochodzą przeważnie z jamy macicy. Obecność pęcherzyków gazu w wypływie dowodzi istnienia w nim procesów fermentacyjnych, wywołanych najczęściej przez drobnoustroje (np. przez rzęsistek pochwowy). Trafiają się one również w przypadkach tzw. odmy pochwowej (colpitis emphysematosa). Ilość upławów może mieć również pewne znaczenie w rozpoznaniu schorzenia.

czytaj dalej

Gonadotrofina – kontynuacja

Rolę hormonów gonadotropowych, wytwarzanych przez przysadkę mózgową w czasie cyklu miesięcznego, przejmują w czasie ciąży w dużym stopniu gonadotrofiny powstające w łożysku. Działanie ich na jajniki niedojrzałych samic pewnych, gatunków gryzoni zużytkowano do opracowania odczynów rozpoznawczych ciąży.

Badania lat ostatnich wykazały, że gruczoł sutkowy kobiety jest związany czynnościowo w drodze hormonalnej i nerwowej z jajnikami i z przysadką mózgową. W rozmaitych okresach życia płciowego w gruczołach tych występują charakterystyczne zmiany.

Z rozpoczęciem pierwszego cyklu miesięcznego gruczoł sutkowy stopniowo wzrasta.

czytaj dalej