Okres miesiączki

Upławy mogą być bezwonne, zazwyczaj jednak mają zapach wskutek przedostawania się do nich bakteryj gnilnych lub rozpadu tkanek (rak, mięsak zgorzelinowy, rodzący się mięśniak, polip, zatrzymanie części jaja płodowego, znajdujące się w obrębie pochwy lub macicy ciała obce). Charakterystyczną woń mają upławy ropne, jakie powstają wskutek przebicia do pochwy ropnia, zakażonego przez prątek okrężnicy. Gęstość upławów może być rozmaita i określenie jej w wywiadach może mieć pewne znaczenie diagnostyczne. Upławy gęste, ciągnące się, a więc zawierające dużo śluzu, pochodzą zazwyczaj z szyjki macicy. Uplawy rzadkie pochodzą przeważnie z jamy macicy. Obecność pęcherzyków gazu w wypływie dowodzi istnienia w nim procesów fermentacyjnych, wywołanych najczęściej przez drobnoustroje (np. przez rzęsistek pochwowy). Trafiają się one również w przypadkach tzw. odmy pochwowej (colpitis emphysematosa). Ilość upławów może mieć również pewne znaczenie w rozpoznaniu schorzenia.

Nagły odpływ większej ilości ropy zdarza się w przypadkach przebicia do pochwy sąsiadującego z nią ropniaka. W przebiegu puchliny jajowodu (hydrosalpinx) lub przewlekłego zapalenia śluzówki jajowodu przychodzi niekiedy do nagromadzenia się w jego obrębie cieczy surowicowej, która może od czasu do czasu przedostawać się do macicy i stąd na zewnątrz, wywołując obfite upławy (hydrosalpinx tubae projluens).

Dalszą wskazówką dla lekarza jest stwierdzenie, czy upławy są stałe, czy też okresowe. Upławy z pochwy, szyjki macicznej i cewki moczowej mają charakter stałych, a więc trwających od jednej do drugiej miesiączki. Występowanie ich w wyraźnym związku z cyklem miesięcznym w postaci upławów przedmiesiączko- wych, pomiesiączkowych i międzymiesiączkowych przemawia za pochodzeniem uplawów z błony śluzowej trzonu.

Upławy są znamienne przede wszystkim dla okresu dojrzałości płciowej kobiety, zdarzają się jednak także u dzieci i u staruszek. U dzieci są objawem towarzyszącym zapaleniom sromu, rzadziej pochwy, w następstwie robaków, samogwałtu, niekiedy też zakażenja rzeżączkowego. U staruszek nasuwają podejrzenie rozwijającego się nowotworu złośliwego i dlatego uprawniają w pewnej mierze do rozpoznawczego wyłyżeczkowama macicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>