Rozjaśniacze optyczne, jak?

Do tworzyw tańszych lub o ciemnym zabarwieniu, które nie dają się barwić na kolory pastelowe, stosuje się biel cynkową i li- topon. Obecnie do większości tworzyw sztucznych, przeznaczonych zwłaszcza na wyroby galanteryjne i codziennego użytku, stosuje się biel tytanową. Pigment ten charakteryzuje się wysoką siłą krycia, dobrą dyspersją w tworzywach oraz odpornością na działanie światła, podwyższonej temperatury i chemikaliów.

Pigmenty węglowe są proszkami, których substancją barwną jest węgiel o różnym stopniu rozdrobnienia i strukturze. Rozróżnia się czernie węglowe i sadze, przy czym te ostatnie są otrzymywane przez termiczny rozkład węglowodorów lub spalanie smoły węglowej, ropy naftowej, gazu ziemnego- przy niedostatecznym do- , stępie powietrza. W zależności od metody otrzymywania odróżnia się sadze kanałowe, piecowe, termiczne, acetylenowe i inne. Do barwienia tworzyw sztucznych stosuje się głównie aktywne i półaktywne sadze kanałowe. Stanowią one podstawowy czarny pigment o wysokiej odporności na działanie światła, czynników atmosferycznych i podwyższonej temperatury.

Pigmenty metaliczne, nazywane również brązami metalicznymi, są to proszki o wysokim stopniu rozdrobnienia otrzymywane z aluminium, miedzi, cyny lub innych metali nieżelaznych, jak również ich stopów. Do uzyskiwania w tworzywach sztucznych efektów barwnych i zarazem metalicznych stosuje się brązy aluminiowe z dodatkiem pigmentów organicznych o żądanych barwach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>