POLI(CHLOREK WINYLU) TWARDY

W skład mieszanek do wytwarzania tworzywa w tej postaci oprócz polimeru wchodzą w niewielkich ilościach plastyfikatory, stabilizatory, środki smarujące i barwiące, a niekiedy również na- pelniacze. Najczęściej stosowanymi technologiami przetwórstwa twardego PVC są: walcowanie i kalandrowanie, wytłaczanie oraz formowanie wtryskowe. Spotkać się jeszcze można z innymi metodami przetwórstwa, jak prasowanie przetłoczne oraz prasowanie uderzeniowe i płytowe, lecz są to metody obecnie coraz rzadziej stosowane.

Z twardego polichlorku winylu) wytwarza się między innymi:- rury dla’przemysłu chemicznego, przewody odwadniające, rury do przesyłania zimnej wody pitnej oraz gazu miejskiego lub ziemnego nie zawierającego związków aromatycznych (rys. 42), armaturę sanitarną (rys. 43), rury ochronne do przewodów elektrycznych i telefonicznych układanych w ziemi, rynny dachowe, zsypy do odpadków, rury w gospodarstwie domowym, na przykład do odkurzaczy

– elementy budowlane i meblowe, jak zewnętrzne i wewnętrzne ramy okienne (rys. 44), ramy drzwiowe, uszczelnienia okien, szyny lub profile do zasłon okiennych, części mebli i okleiny dekoracyjno-ochronne, płyty i folie zwykłe lub zbrojone włóknem oraz powłoki (w postaci folii) na blachach metalowych- stosowane na wykładziny zewnętrzne budynków i pokrycia dachowe

– elementy instalacji wentylacyjnej do agresywnych gazów (rys. 45)

– elementy aparatury chemicznej narażonej na działanie stężonych chemikaliów nieorganicznych, wykładziny wanien galwa- nizerskich, wykładziny zbiorników na ciecze agresywne o dużym stężeniu

– płyty i folie do wytwarzania opakowań różnego rodzaju artykułów spożywczych i technicznych oraz zabawek, do wyrobu szablonów rysunkowych, przyrządów pomiarowych i szyldów,

tworzywo porowate wykorzystywane jako płyty głuszące, ocieplające, a niekiedy nawet konstrukcyjne, przenoszące niewielkie obciążenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>