POLICHLOREK WINYLU

Polichlorek winylu) jest w Polsce, a także w wielu innych krajach najważniejszym pod względem wielkości produkcji tworzywem sztucznym. Surowcami, z których się go otrzymuje są węgiel i sól kamienna. Dlatego też największy rozwój produkcji i zastosowań tego tworzywa obserwuje się w krajach ubogich w surowce petrochemiczne, do których zalicza się również i Polska. Rozmach produkcji PVC, jaki się obserwuje, jest spowodowany specyficznym zespołem czynników ekonomicznych, przetwórczych i użytkowych tego tworzywa. O popularności tego tworzywa zadecydowały przede wszystkim:

– niska cena substancji wyjściowych do otrzymywania monomeru

– łatwa metoda wytwarzania polimeru

– doskonała odporność na nieorganiczne związki chemiczne

– właściwości samogasnące

– dobra wytrzymałość mechaniczna (oprócz udarności twardego PVC w niskich temperaturach)

– łatwość mieszania się w różnych stosunkach z plastyfikatorami

– możliwość przetwórstwa różnymi metodami

– łatwość łączenia przez zgrzewanie i klejenie.

– małą odporność na działanie wysokiej temperatury w procesach przetwórstwa (wymaga to stosowania odpowiednich stabilizatorów)

– niską udarność twardego PVC w obniżonych temperaturach (wady tej nie wykazują polimery zmiękczone)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>