Właściwości porowatego PVC

Właściwości porowatego PVC zależą od jego struktury, gęstości i zawartości plastyfikatora. Gęstość pozorna tego tworzywa jest na ogół większa od gęstości pozornej innych tworzyw porowatych. Wynosi ona przeważnie nie mniej niż 50-60 kg/m3, a więc jest co najmniej dwukrotnie większa od gęstości pozornej poro- y watego polistyrenu. Właściwości mechaniczne tego tworzywa zależą także od rodzaju użytego poroforu i od sposobu produkcji. W otwartym płomieniu porowaty PVC mięknie w temperaturze 90°C, a następnie ulega zwęgleniu z wydzieleniem gazów. Wyjęty z płomienia natychmiast gaśnie. Z powodu takiego zachowania porowaty PVC zalicza się do tworzyw samogasnących.

Twardy PVC porowaty, zbudowany z zamkniętych porów, wykazuje niewielką wodo chłonność- znacznie mniejszą od wodo- chlonności korka. W związku z tym jest on stosowany do produkcji łodzi ratunkowych i sportowych, pływaków do sieci rybackich i ubrań ratunkowych. Stosuje się go również jako materiał izolacyjny w budownictwie.

Miękki porowaty PVC jest używany głównie jako materiał tapicerskj. W postaci sztucznej skóry stosuje się go do wyrobu tapicerki meblowej i samochodowej (siedzenia, obicia) oraz jako materiał zastępujący skórę naturalną w przemyśle galanteryjnym, konfekcyjnym i obuwniczym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>