Category medicine

Żywice epoksydowe

Żywice epoksydowe można utwardzać ,,na zimno” lub „na gorąco”. Utwardzanie w temperaturze pokojowej przeprowadza się przy użyciu amin alifatycznych (trietylenotetraamina- . TĘCZA) lub poliaminoamidów. Do utwardzania żywic w temperaturach podwyższonych (80-100°C) stosuje się bezwodniki kwasów organicznych (bezwodnik ftalowy, bezwodnik HET), aminy aromatyczne (meta-fenylenodiamina).

czytaj dalej