Asortyment żywic fenolowych

Asortyment żywic fenolowych jest bardzo szeroki i zróżnicowany, jednak większość z nich stosuje się przede wszystkim do produkcji tłoczyw i laminatów. Z żywic tych wytwarza się ponadto kleje, kity, spoiwa lakiernicze, materiały porowate, spoiwa do tarcz ściernych, spoiwa formierskie w odlewnictwie. Niektóre żywice fenolowe są używane bezpośrednio do antykorozyjnego powlekania metali, jak również do powlekania papieru i tkanin. Do produkcji tłoczyw fenolowych stosuje się w kraju żywice typu nowolakowego i rezolowego, jak również żywice fenolowe modyfikowane aniliną.

Krajowe żywice fenolowe do wytwarzania laminatów są produkowane w postaci alkoholowych roztworów żywic typu nowolakowego i alkoholowo-wodnych lub alkoholowych roztworów żywic rezolowych Rezolit. Z żywic tych produkuje się laminaty na nośnikach papierowych lub tkaninowych, w postaci płyt, rur, prętów i różnych profilów.

Żywice fenolowe lane produkcji krajowej są żywicami feno- lowo-formaldehydowymi z dodatkiem plastyfikatora, wytwarzanymi w postaci stałej (Rezolan, Rezolan P w blokach) lub ciekłej (Rezolan P niehartowany). Żywice Rezolan w postaci stałej są żywicami utwardzonymi, które przerabia się za pomocą obróbki mechanicznej. Ciekłą żywicę Rezolan utwardza się w formach, otrzymując w ten sposób odlewy. Wadą tych żywic jest nieznaczna zmiana barwy wytwarzanych z nich wyrobów (zbrązowienie). Jest to jednak charakterystyczna wada wszystkich żywic fenolowych. Żywice lane są stosowane do wyrobu artykułów galanteryjnych i ozdobnych, imitujących materiały naturalne, jak bursztyn, kość słoniowa, agat itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>