Barwniki

Barwniki używane w charakterze środków barwiących do tworzyw sztucznych są to syntetyczne związki organiczne o różnorodnej budowie chemicznej. Zastosowanie ich jest mniejsze niż omówionych poprzednio pigmentów organicznych. W niektórych jednak przypadkach barwniki umożliwiają otrzymanie specyficznych efektów wybarwienia, które trudno jest uzyskać przy użyciu innych środków barwiących. Tak na przykład tworzywa o wysokiej przezroczystości, jak polimetakrylan metylu, poliwęglan lub polistyren, zabarwione przy użyciu barwników, zachowują tę typową dla nich cechę z jednoczesnym uzyskaniem wymaganego efektu barwnego. Niektóre barwniki umożliwiają uzyskanie takich efektów wybarwienia, jak np. efekt fluorescencji, głębokiej czerni i inne.

Odrębną grupę środków barwiących o zastosowaniu specjalnym stanowią pigmenty perłowe. Są to związki nieorganiczne lub organiczne, nierozpuszczalne w wodzie i tworzywach, które dodawane do tworzyw sztucznych (w procesie barwienia w masie) nadają wyrobom efekty imitujące masą perłową.

Do najczęściej stosowanych pigmentów perłowych należą: wo- dorofosforan ołowiawy i cynkowy, zasadowy węglan ołowiu, związki bizmutu, triazyna, guanina, krystaliczny jodek ołowiawy (imitujący barwą złoto).

Efekty perłowe udaje się niekiedy uzyskać również przez dodanie do określonego tworzywa niewielkich ilości innego tworzywa, na przykład przez dodanie sproszkowanego poli(metakryłanu metylu w ilości około 1% do granulatu polistyrenu i wymieszanie Uzyskuje się po wtrysku efekt zbliżony do masy perłowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>