Formowanie wyrobów z polimetakrylanu metylu

Formowanie wyrobów z polimetakrylanu metylu prowadzi się metodą wtrysku, wytłaczania, kształtowania próżniowego lub ciśnieniowego oraz w mniejszym stopniu przez polimeryzację blokową. Ze względu na właściwości i przeznaczenie granulaty poli- (metakrylanu metylu dzieli się na trzy grupy: 1) miękkie, 2) półtwarde, 3) twarde. Za podstawę takiego podziału jest przyjmowana zawartość zmiękczacza w poszczególnych granulatach.

Najlepszymi właściwościami mechanicznymi i cieplnymi odznaczają się granulaty twarde, których przetwórstwo stwarza jednak najwięcej trudności. Najniższą wytrzymałość mechaniczną i cie-

Z polimetakrylanu metylu produkuje się zwykle wyroby przezroczyste o błyszczącej powierzchni. Dlatego też proces wtrysku tego tworzywa powinien odbywać się w pomieszczeniach zapewniających zabezpieczenie granulatu przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

Przetwórstwo poli(metakrylanu metylu metodą wytłaczania jest stosowane praktycznie tylko do formowania płyt. Metoda ta stwarza wiele trudności technologicznych i w związku z tym płyty wytłaczane są produkowane tylko przez duże zakłady przetwórcze, przeważnie przez producentów granulatu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>