Formowanie wyrobów z politetrafluoroetylenu

Przy formowaniu wyrobów z politetrafluoroetylenu wykorzystuje się obszar nadtapiania polimeru, czyli zakres temperatury 370-390°C. Metody przetwórstwa tego tworzywa są dość skomplikowane i przypominają techniki formowania stosowane w metalurgii proszków. Przetwórstwo politetrafluoroetylenu może się odbywać przez spiekanie bezciśnieniowe lub pod ciśnieniem, wytłaczanie tłokowe (wytłoczone profile poddaje się następnie spiekaniu) i skrawanie ze spiekanych bloków (otrzymywanie cieńszych folii). Metodami tymi otrzymuje się gotowe kształtki lub półwyroby w postaci bloków, rur, prętów, folii itp.

Półwyroby z politetrafluoroetylenu można łatwo ciąć, toczyć, frezować i wiercić, przy czym obróbka skrawaniem wymaga stosowania ostrych narzędzi. Omawiane tworzywo może być stosowane również w postaci wodnych dyspersji do impregnowania tkanin szklanych, które poddaje się następnie prasowaniu, otrzymując wyroby wzmacniane. Kompozycje proszkowe na bazie politetrafluoroetylenu stosuje się do nanoszenia powłok metodą fluidy- zacji lub natrysku płomieniowego. Powłoki z tego tworzywa mogą być także wytwarzane przez natrysk dyspersji wodnych polimeru, a następnie wysuszenie i spiekanie.

Politetrafluoroetylen wytwarza się w kraju pod nazwą handlową Tarflen (Zakłady Azotowe w Tarnowie). Produkt ten jest dostarczany w postaci proszku do przetwórstwa oraz w postaci gotowych półfabrykatów (płyty, rury, pręty, wałki, taśmy, sznury). Tarflen stanowi zamiennik krajowy PTFE produkowanego za granicą pod następującymi nazwami handlowymi: Teflon (Du Pont, USA), Hostaflon TF (Hoechst, RFN), Fluon (ICI, Wielka Brytania), Algoflon (Montedison, Włochy), Polyfluon (Osaka Kinzoku Kogyo, Japonia), Tetraflon (Nitto Chemical, Japonia), Fluoro- plast 4 (ZSRR).

W porównaniu z PTFE politrifluorochloroetylen ma nieco gorsze właściwości elektryczne i cieplne, lecz wykazuje większą wytrzymałość mechaniczną. Płynność tego tworzywa w zakresie temperatury 250-280°C jest dość duża, co umożliwia przetwórstwo metodą wtrysku i wytłaczania. Formowanie wtryskowe wymaga stosowania wysokich ciśnień i temperatur oraz długich czasów cyklu wtrysku. Politrifluorochloroetylen ma wiele zastosowań technicznych, uzupełniając PTFE wszędzie tam, gdzie pozwalają na to mniej ostre wymagania cieplne i elektryczne. W kraju tworzywo to nie jest produkowane. Do najbardziej znanych produktów handlowych PCTFE należą: Hostaflon C (Hoechsi, RFN), Daiflon (Osaka Kinzoku Kogyo, Japonia), Edifren (Montedison, Włochy), Kel-F(3M USA), Voltalef (Plastimer, Francja), Fluoro- plast 3 (ZSRR).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>