Hormony rujowe

Rola ich jako czynnika wywołującego popęd płciowy u zwierząt jest bardzo duża. U kobiet, które powodują się w znacznej mierze pobudkami natury nerwowej, działanie ich w tym kierunku nic jest tak łatwe do określenia. Należy jednak przyjąć, że podniecenie płciowe, spostrzegane u niektórych kobiet w okresie ja- 'jeczkowania i bezpośrednio przed nim, jest uwarunkowane dużą ilością ciał rujopędnych we krwi w tym okresie. Wzmożenie się popędu płciowego w okresie miesiączki i przed nią należałoby natomiast odnieść raczej do przekrwienia części rodnych kobiety przed nastąpieniem okresu miesiączkowego.

Działanie ciał rujopędnych nie ogranicza się wyłącznie do narządów rodnych, w szczególności do macicy. Wywierają one różnorodny wpływ również na cały ustrój, tak że w czasie cyklu miesięcznego można stwierdzić pewne zrńiany ogólne, które są uzależnione od zawartości tych hormonów w organizmie. O ogólnym działaniu hormonów rujowych świadczą również spostrzeżenia dowodzące wpływu ich na skórę i na porost włosów u dorosłych zwierząt.

Jakkolwiek jajniki uważa się dziś za narządy dokrewne, uzależnione od przedniego płata przysadki mózgowej, nie da się zaprzeczyć, że wywierają one pewien wpływ i na czynność samej przysadki. Wprawdzie sposób oddziaływania ciał rujopędnych na przysadkę mózgową nie jest jeszcze dostatecznie wyjaśniony, szereg doświadczeń przemawia jednak za tym, że dzieje się to za pośrednictwem między mózgowia. Regulowanie czynności przedniego płata przysadki mózgowej polegałoby na powstrzymywaniu wytwarzania czynnika gonadotropowego A (tzw. tylakentryny), a pobudzeniu do wytwarzania hormonu gonadotropowego B (tzw. metakentryny).

Hormon ciałka żółtego (progesteron, luteosteron) przygotowuje śluzówkę macicy do przyjęcia zapłodnionego jaja i wpływa na utrzymanie ciąży, hamując skurcze mięśniówki macicy. Zagnieżdżenie się jaja umożliwiają przemiany śluzówki macicy (która uległa uprzednio przerostowi pod wpływem hormonów rujowych), odpowiadające fazie wydzielniczej cyklu miesięcznego. Za dodatnim wpływem progesteronu na utrzymanie ciąży przemawiają częste poronienia po operacyjnym usunięciu ciałka żółtego. Przerwanie ciąży u kobiety nie jest jednak regułą w takich przypadkach, gdyż łożysko przejmuje nieraz czynności wytwarzania progesteronu. Grają tu też rolę osobnicze różnice w sprawnym działaniu tego narządu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>