LAMINATY FENOLOWE

Postaciami handlowymi laminatów fenolowych są głównie płyty (laminaty płytowe), a poza tym- rury (laminaty zwijane) i różnego rodzaju profile (laminaty profilowe). Są to materiały elektroizolacyjne i konstrukcyjne otrzymywane przez nasycenie lub powleczenie warstw nośnika roztworem żywicy fenolowej i termiczne utwardzenie pod ciśnieniem. Laminaty fenolowe wykazują korzystne właściwości mechaniczne oraz dobrą odporność na działanie wody, olejów i rozpuszczalników organicznych. W zależności od rodzaju nośnika maksymalna temperatura ich użytkowania przy pracy ciągłej wynosi 120-130°C. Laminaty fenolowe oparte na nośnikach papierowych i tkaninowych (tkaninie bawełnianej) stanowią materiał elektroizolacyjny klasy E, wytwarzane natomiast na nośnikach z tkaniny szklanej lub azbestowej- materiał elektroizolacyjny klasy B patrz (tab. 1). Wszystkie postacie handlowe tych laminatów mają naturalne zabarwienie ciemnobrązowe.

Laminaty fenolowe płytowe (płyty warstwowe fenolowe) są otrzymywane przez prasowanie na gorąco pociętych arkuszy nośnika nasyconego żywicą fenolową, ułożonych między blachami przekładkowymi w prasie wielostołowej. Wyroby gotowe z laminatów płytowych otrzymuje się przez wykrawanie lub metodami obróbki skrawaniem (cięcie, wiercenie, frezowanie, struganie) przy użyciu ostrych i twardych narzędzi.

Krajowe laminaty fenolowe w postaci płyt są produkowane pod następującymi, ogólnie przyjętymi nazwami:

– Rezokart (płyty na nośniku papierowym, tzw. płyty warstwowe papierowo-fenolowe o symbolu PCFE-3)

– Rezotekst U (płyty na nośniku z tkaniny bawełnianej, tzw. płyty warstwowe tkaninowo-fenolowe o symbolu TcFE-2, nazywane zwyczajowo tekstolitem)

– Rezotekst S (płyty na nośniku z tkaniny szklanej, tzw. płyty warstwowe szkło-fenolowe)

– Rezotekst A (płyty na nośniku z tkaniny azbestowej, tzw. płyty warstwowe azbestowo-fenolowe, nazywane popularnie azbo- tekstolitem).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>