Laminaty typu PES

Laminaty typu PES włókno węglowe (PESWW) oparte na poli- eterosulfonie Victrex zastosowano w konstrukcji amerykańskiej stacji orbitalnej Spacelab, montowanej w przestrzeni okołoziem- skiej z elementów stopniowo dowożonych z Ziemi. O takim zastosowaniu kompozytu PESWW zadecydował jego wyjątkowo korzystny stosunek wytrzymałości mechanicznej i sztywności do masy w temperaturze do 200°C, a także znaczna udarność w temperaturze-100°C.

Poliarylosulfon Astrel odznacza się bardzo wysoką odpornością cieplną. Może on być trwale użytkowany nawet do temperatury 240-260°C, przy czym długotrwałe oddziaływanie podwyższonej temperatury nie powoduje większych zmian jego właściwości mechanicznych. W porównaniu z polieterosulfonem PAS wykazuje większą wytrzymałość na rozciąganie i udarność oraz mniejsze wydłużenie przy zerwaniu. Przetwarza się go metodą wtrysku i wytłaczania. Przetwórstwo poliarylosulfonu jest utrudnione ze względu na wysoką temperaturę mięknienia polimeru (powyżej 400°C). Kształtki z PAS można obrabiać przez 1 skrawanie, kleić przy użyciu rozpuszczalników organicznych (dimetyloformamid lub dimetyloacetamid) oraz zgrzewać dowolną metodą. Poliarylosulfon jest stosowany głównie w elektrotechnice i elektronice do wytwarzania takich elementów, jak przekaźniki, łączniki, styczniki, płytki do obwodów scalonych, a także do izolowania przewodów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>