Mała wytrzymałość mechaniczna poliestrów termoplastycznych

Mała wytrzymałość mechaniczna nie napełnionych poliestrów termoplastycznych, szczególnie w podwyższonych temperaturach (maksymalna temperatura użytkowania nie przekracza 80°C), powoduje że stosowane są praktycznie typy wzmocnione włóknem szklanym (tab. 17). Wprowadzenie włókna szklanego powoduje wiele, korzystnych zmian we właściwościach mechanicznych i cieplnych tych tworzyw. Temperatura ich użytkowania wzrasta wówczas do 130°C, a w przypadku krótkotrwałego oddziaływania temperatury nawet do 170°C. .Długotrwałe działanie temperatury do 100°C powoduje pogorszenie właściwości mechanicznych nie więcej niż o 20%. Właściwości udarnościowe zachowują stałą wartość w zakresie temperatur od-40 do +80°C (rys. 109). Pod względem zużycia ściernego poliestry termoplastyczne ustępują tylko poliamidom. Dodatek włókna szklanego nie wywiera istotnego wpływu na ich współczynnik tarcia. Na przykład współczynnik tarcia dynamicznego PBTP po stali w temperaturze 23°C wynosi 0,10, a dla odmiany tego tworzywa z dodatkiem 30°/o włókna szklanego- 0,11. Omawiane tworzywa charakteryzują się dobrymi właściwościami elektrycznymi. Dotyczy to zwłaszcza oporności skrośnej i wytrzymałości elektrycznej (rys. 110).

Wytwarzanie wyrobów z poliestrów termoplastycznych odbywa się metodą wtrysku i wytłaczania. W drugiej metodzie przetwórstwa muszą być stosowane specjalne typy tworzywa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>