Pojęcie masy cząsteczkowej związków wielkocząsteczkowych

Pojęcie masy cząsteczkowej związków wielkocząsteczkowych nie jest jednak tak proste i jednoznaczne, jak w przypadku związków małocząsteczkowych. W odróżnieniu od tych ostatnich polimery nie stanowią bowiem jednego indywidualnego związku chemicznego o ściśle określonych właściwościach fizykochemicznych, lecz są mieszaniną makrocząsteczek o różnej wielkości, czyli o różnej masie cząsteczkowej.

Wartości mas atomowych podano w przybliżeniu. pojęcie masy cząsteczkowej powinno być w zasadzie zastąpione pojęciem średniej masy cząsteczkowej. Z masą cząsteczkową polimerów jest związane bezpośrednio pojęcie stopnia polimeryzacji (n lub P). Jest to nie mianowana liczba wskazująca, ile razy dany element podstawowy (mer) powtarza się w ugrupowaniu związku wielkocząsteczkowego.

Właściwości związków wielkocząsteczkowych zależą w znacznym stopniu od ich masy cząsteczkowej. Ten sam polimer w zależności od masy cząsteczkowej może mieć na tyle różne właściwości, że wymaga stosowania odrębnych metod przetwórczych. Tak na przykład poliwęglan o niższej masie cząsteczkowej (25 000–70 000) jest przeznaczony do przetwórstwa metodą wtrysku, natomiast o wyższej masie (75 000-95 000)- do formowania folii z roztworu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>