Przetwórstwo polistyrenu S

Przetwórstwo polistyrenu S metodą wytłaczania jest stosowane tylko w niewielkim stopniu w stosunku do całego przetwórstwa tego tworzywa. Metodą tą wytwarza się płyty, folie, profile, rury, pręty.

Obróbkę powierzchniową wyrobów z polistyrenu niskoudaro- wego przeprowadza się najczęściej przez polerowanie, malowanie, drukowanie i metalizację próżniową. W przypadku malowania zalecane jest stosowanie lakierów winylowych, akrylowych i nitrocelulozowych, zawierających jako rozpuszczalniki alkohole i benzynę. Drukowanie wykonuje się metodą druku sitowego, lub techniką gorącego stempla z folią lub bez folii. Metalizacja próżniowa umożliwia pokrycie powierzchni wyrobów warstwą metaliczną o grubości 0,01-2,0 ąm.

W kraju polistyren niskoudarowy jest produkowany przez Zakłady Chemiczne w Oświęcimiu w kilku odmianach pod nazwą handlową Owispol S. Druga litera podana w indeksie nazwy produktu określa specyficzne właściwości tej odmiany.

Owispol SO (ogólnego przeznaczenia) oznacza się szybkim i łatwym formowaniem, wysokim połyskiem wytwarzanych wyrobów i dopuszczalną temperaturą ich stosowania do 75°C, a doraźnie nawet do 90°C. Przeznaczony jest do formowania wtryskowego, ale może być przerabiany również przez wytłaczanie i prasowanie. Wyrabia się z niego zabawki, artykuły gospodarstwa domowego i powszechnego użytku, galanterię, opakowania, płytki ściennne oraz artykuły techniczne, które nie są narażone na uderzenia i działanie temperatury powyżej 70°C.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>