PVC zmiękczacze epoksydowe

W stosunku do PVC zmiękczacze epoksydowe są plastyfikatorami drugo rzędowy mi, natomiast pozostałe zmiękczacze monome- ryczne- plastyfikatorami pierwszorzędowymi.

Zmiękczacze polimeryczne, zwłaszcza poliestry kwasu adypinowego i sebacynowego, stanowią ważną grupę plastyfikatorów (dru- gotzędowych) PVC, umożliwiających otrzymywanie miękkich folii odpornych na działnie wysokich temperatur, detergentów, olejów, tłuszczów i benzyny. Są to zmiękczacze praktycznie nielotne i nie migrujące z folii PVC. Ze względów ekonomicznych zmiękczacze polimeryczne stosuje się zazwyczaj w mieszaninie z plastyfikatorami m on ome rycznymi. –

Wysokowrzące substancje nie rozpuszczające polimerów mają zastosowanie jako rozcieńczalniki zmiękczaczy. W celu obniżenia ceny wyrobu można nimi zastąpić częściowo plastyfikatory pierwszo- lub drugorzędowe. Niekiedy dodatek rozcieńczalnika wpływa również korzystnie na pewne właściwości wyrobu, np.: zmniejsza kleistość powierzchni, nadając jej tzw. „suchy dotyk”, obniża palność, polepsza odporność na działanie niskich temperatur. Do grupy rozcieńczalników zmiękczaczy PVC należą między innymi estry kwasów tłuszczowych (np, stearynian oktylu) i chlorowane węglowodory, tzw. chloroparafiny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>