Typy poliimidów

Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wprowadzono na rynek pochodne tworzyw poliimidowych: poliimido- amid (PIA) o nazwie handlowej Torlon (Amoco, USA) i polietero- imid (PEI)- Ultem (General Electric Plastics, USA). Są to niepalne, termoodporne tworzywa konstrukcyjne o właściwościach zbliżonych do poliimidów. W przeciwieństwie do nich odznaczają się jednak znacznie łatwiejszym przetwórstwem. Wyroby z PIA i PEI mogą być formowane bez trudności metodami wtrysku i wytłaczania.

Poliimidoamid Torlon charakteryzuje się znaczną odpornością cieplną. Jego właściwości mechaniczne nie zmieniają się praktycznie do temperatury 205°C. Wyraźne ich zmiany następują dopiero w temperaturze 260°C. Przez dodatek PTFE lub grafitu otrzymuje się samosmarowne odmiany PIA o bardzo małym współczynniku tarcia i nieznacznej ścieralności. Współczynnik rozszerzalności cieplnej Torlonu jest porównywalny z analogicznym współczynnikiem dla miedzi, Poliimidoamid znajduje głównie zastosowanie do wytwarzania części maszyn.

Polieteroimid Ultem jest przezroczystym tworzywem o lekko żółtym zabarwieniu. Można go barwić na dowolne kolory. Maksymalna temperatura ciągłej pracy polieteroimidu wynosi 170°C. Tworzywo to jest odporne na działanie większości chemikaliów i wykazuje stałość właściwości elektrycznych niezależnie od zmian warunków użytkowania. Zakres stosowania Ultemu może być bardzo szeroki. Wytwarza się z niego przede wszystkim elementy elektrotechniczne i elektroniczne oraz sprzęt gospodarstwa domowego. Przewiduje się także zastosowanie polieteroimidu w budowie pojazdów samochodowych i kosmicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>