Właściwości elektryczne polisulfonu, porady

Właściwości elektryczne polisulfonu nie ulegają istotnej zmianie nawet do temperatury 175°C, a także podczas użytkowania w podwyższonych temperaturach. Wyroby z PSO dają się łatwo obrabiać mechanicznie, kleić i zgrzewać. Ważną cechą kształtek wtryskowych jest możliwość metalizacji galwanicznej.

Główne kierunki zastosowania polisulfonów wynikają z ich wysokiej stabilności wymiarów w szerokim zakresie temperatury, przy zachowaniu jednocześnie dobrych właściwości elektrycznych. Części z polisulfonów mogą zastępować elementy wykonywane dotychczas z tworzyw termoutwardzalnych, z poliwęglanów i tworzyw acetalowych, jak również z metali. Polisulfony stosuje się do wytwarzania części maszyn liczących i aparatury kontrolno-pomiarowej, osłon i skal przezroczystych oraz sprzętu górniczego i elementów wyposażenia statków (tworzywo niepalne). Może on być stosowany w elektronice do produkcji elementów przełączników błyskawicznych i obrotowych, cienkościennych izolacji przewodów i kabli, obwodów drukowanych (metalizowane folie, płytki i kształtki wtryskowe), precyzyjnych części central telefonicznych i aparatów dalekopisowych, wyłączników, przełączników itp. Polisulfony są stosowane również w przemyśle samochodowym i lotniczym (liczne akcesoria) oraz do wyrobu sprzętu medycznego i gospodarstwa domowego (dzbanki do parzenia kawy, suszarki do włosów, kuchenki mikrofalowe).

Polieterosuifon Victrex jest produkowany aktualnie w następujących odmianach asortymentowych: 200 P- typ ogólnego stosowania (granulat lub proszek do wtrysku), 300 P- do wtrysku i wytłaczania (odmiana o największej odporności chemicznej), 100 P- kompozycja proszkowa do powlekania metali, 420 P- granulat wtryskowy z 20% włókna szklanego, 430 P- granulat zawierający 30% włókna szklanego. Ostatnio podjęto również produkcję odmian wzmocnionych włóknem węglowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>