Właściwości polieterosulfonu Victrex

Właściwości polieterosulfonu Victrex są zbliżone do właściwości polisulfonu Udel. Podobnie jak PSO ma on strukturę amorficzną i jest tworzywem przezroczystym. Maksymalna temperatura pracy PES jest wyższa i wynosi około 200°C. Polieterosulfon odznacza się minimalną tendencją do pełzania, zwłaszcza po na- pełnieniu włóknem szklanym (rys. 173). Wykazuje on bardzo dobre właściwości elektryczne w szerokim zakresie temperatur. Wartość współczynnika strat elektrycznych PES nie zmienia się praktycznie aż do temperatury 180cC.

Polieterosulfon ma podobne zastosowanie jak PSO, przy czym zakres stosowania tego tworzywa obejmuje dziedziny opanowane dotychczas przez odlewy z metali nieżelaznych i materiały ceramiczne. Stosuje się go głównie w elektrotechnice i elektronice (korpusy cewek, płytki do obwodów drukowanych, folie kondensatorowe i materiały elektroizolacyjne klasy H), w przemyśle samochodowym (części skrzynki biegów, termiczne osłony silnika) oraz do wyrobu sprzętu gospodarstwa domowego.

PES napełniony włóknem węglowym jest stosowany w przypadkach, gdy tworzywo konstrukcyjne musi spełniać szczególnie ostre wymagania, np. w budowie samolotów i pojazdów kosmicznych. Amerykańska firma LNP (Liquid Nitrogen Processing) pro dukuje do tych zastosowań polieterosulfon o nazwie handlowej Thermocomp JC, który zawiera 30°/o włókna węglowego. Kształtki z tego tworzywa cechuje duża dokładność wymiarowa, a także właściwości antystatyczne, szczególnie istotne w przypadku elementów wirujących. Pomimo wysokiej ceny tworzywa koszt wyrobów z PES wzmocnionego włóknem węglowym jest porównywalny z kosztem analogicznych kształtek wykonywanych z tyta- tnu, berylu czy stali nierdzewnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>