Wstępne mieszanie WINYLU

Wstępne mieszanie prowadzi się w różnego rodzaju mieszalnikach na zimno, tzn. w temperaturze otoczenia. Czas trwania tej operacji wynosi od kilku do kilkudziesięciu minut i zależy od konsystencji mieszanki, wielkości wsadu i stosow7anej aparatury (typu mieszalnika). Otrzymany produkt ma konsystencję pasty i starto™ niejednorodną mieszaninę silniej lub słabiej napęcznia- łych zmiękczaczem ziam polichlorku winylu) i nie zaabsorbowanego zmiękczacza.

W drugim etapie wytwarzania miękkiego PVC przeprowadza się homogenizację mieszanki. W celu szybkiego uzyskania z pasty użytkowego tworzywa, przyspiesza się proces zmiękczania polimeru przez podwyższenie temperatury do 150-170°C i zastosowanie odpowiednich urządzeń typu walcarek lub mieszalników zamkniętych. Po dokładnym zhomogenizowaniu mieszanki i ochłodzeniu jej otrzymuje się jednorodną substancję o określonych właściwościach użytkowych. Niekiedy gorącą jeszcze mieszankę podaje się bezpośrednio do dalszego przetwórstwa, na przykład na kalander. W przypadku chłodzenia tworzywa należy go rozdrobnić do postaci granulatu. Miękki poli(chlorek winylu) może być przetwarzany przez kalandrowanie, wytłaczanie, powlekanie, maczanie, odlewanie, wylewanie.

Przez pastę polichlorku winylu) rozumie się w ścisłym znaczeniu dyspersję ziarn PVC w zmiękczaczu. Mieszanina ta posiada dostateczną płynność pozwalającą na formowanie wyrobów gotowych metodami bezciśnieniowymi, jak powlekanie, odlewanie, wylewanie, czy maczanie. Podczas ogrzewania pasty PVC następuje jej żelowanie, tj. proces polegający na fizykochemicznej przemianie dyspersji w jednorodny stop. Utworzony stop ma bar- dzo wysoką lepkość i powstaje wskutek rozpuszczania się polimeru w zmiękczaczach w podwyższonej temperaturze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>