Fizyczne i chemiczne właściwości polipropylenu

Fizyczne i chemiczne właściwości polipropylenu umożliwiają szerokie stosowanie tego tworzywa w przemyśle oraz w życiu co- dzielnym. Obojętność fizjologiczna oraz możliwość pracy ciągłej powyżej temperatury 100°C pozwalają na stosowanie polipropylenu do produkcji opakowań farmaceutycznych oraz elementów aparatury i sprzętu medycznego (rys. 31). Wysoką odporność chemiczną omawianego tworzywa wykorzystuje się do wytwarzania urządzeń chemicznych oraz pojemników do przechowywania agresywnych chemikaliów (rys. 32). Ze względu na bardzo duże wydłużenie stosuje się go również jako materiał włóknotwórczy do produkcji tkanin i odzieży przemysłowej, worków i lin (rys. 36, 37).

Duże wydłużenie w zakresie odkształceń sprężystych umożliwia wykonywanie z polipropylenu tzw. zawiasów „filmowych”, czyli dwuczęściowych kształtek wtryskowych połączonych cienką przewężką (rys. 38). Połączenia te nie tracą !właściwości spręży- stych nawet po milionie cykli (przegięć). Właściwość tę wykorzystuje się do wyrobu wszelkiego rodzaju zamknięć i elementów ruchomych (rys. 39). Dobre właściwości elektryczne w połączeniu z innymi właściwościami powodują, że polipropylen m.a szerokie' zastosowanie w przemyśle elektronicznym do wytwarzania różnorodnych elementów aparatury i sprzętu dla potrzeb tego przemysłu. Na wyrobach z polipropylenu przeprowadzono pierwsze pozytywne próby galwanicznego pokrywania tworzyw sztucznych powłokami metalowymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>