Gdzie się produkuje polipropylen

W kraju polipropylen produkuje się w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku na licencji japońskiej. Najpopularniejszym typem jest polipropylen o symbolu Malen PJ-400 (do wtrysku) i PB-200 (do wytłaczania). Po- za tym na rynku krajowym spotyka się polipropyleny importowane o nazwach handlowych: Moplen (Montedison, Włochy), Vestolen P (Hiils, RFN), Hostalen PP (Hoechst, RFN), Propathe- ne (ICI, Wielka Brytania), Polipro J (Mitsui, Japonia).

Wysoka temperatura zeszklenia polipropylenu uniemożliwia stosowanie tego tworzywa w niskich temperaturach. Dlatego też produkuje się tworzywo o pośrednich właściwościach mechanicznych i cieplnych pomiędzy polietylenem a polipropylenem. Tworzywem tym jest kopolimer propylenowo-etylenowy. Otrzymuje się go przez kopolimeryzację niskociśnieniową w obecności katalizatorów metaloorganicznych. Proces kopolimeryzacji w warunkach wysokociśnieniowych nie przebiega zadowalająco i otrzymuje się kopolimery zawierające tylko kilka procent składnika propylenowego. Wynika to z wielokrotnie wyższej aktywności etylenu niż propylenu w tych warunkach. Kopolimery spotykane najczęściej w handlu zawierają 10-35°/o składnika etylenowego.

Właściwości fizyczne kopolimeru zależą bardzo wyraźnie od jego składu. Obecność składnika etylenowego powoduje, że temperatura zeszklenia kopolimeru zostaje obniżona w stosunku do temperatury zeszklenia polipropylenu i wynosi ok.- 20°C. W porównaniu z polipropylenem polepsza się udarność (rys. 40). Obniża się natomiast wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu, twardość oraz odporność cieplna. Właściwości kopolimeru propylenowo-etylenowego podano, w tabeli 6.

Metody przetwórstwa i zastosowanie kopolimeru propylenowo- -etylenowego są podobne do omówionych poprzednio metod formowania i kierunków stosowania poliolefin. W kraju kopolimer jest produkowany przez Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku pod nazwą handlową Malen PJ-330. Tworzywa importowane pochodzą z tych samych firm co polipropyleny, posiadają te same nazwy handlowe, różniąc się tylko symbolem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>