Kopolimer acetalowy

Kopolimer acetalowy jest wytwarzany przez kopolimeryzację ierścieniowego trimeru formaldehydu (trioksanu) z niewielką 'lością eterów cyklicznych, na przykład z dioksolanem. Dodatki te wbudowane do łańcucha poliformaldehydu zwiększają jego od- orność termiczną podczas przetwórstwa oraz odporność na dzia- anie substancji chemicznych. Tworzywo to, podobnie jak homo- olimer, zawiera 1-2% stabilizatorów i antyutleniaczy, a nie- tóre odmiany również środki przeciwprzyczepne. Postacią han- lową kopolimeru jest granulat o białej lub innej barwie. Pro- ukuje się go w trzech takich samych odmianach jak homopo- imer.

Mechaniczne właściwości tworzyw acetalowych zależą od ich stopnia krystaliczności. W prawidłowo wykonanych wyrobach wynosi on 70-75%. Ten stosunkowo wysoki stopień krystaliczności nadaje tworzywom acetalowym znaczną sztywność, twardość, wytrzymałość mechaniczną, odporność na ścieranie i działanie podwyższonych temperatur oraz zmniejsza przepuszczalność par i gazów, a zwiększa odporność na działanie rozpuszczalników organicznych. Właściwości mechaniczne poliformaldehydu i kopolimeru acetalowego są wprawdzie gorsze niż metali kolorowych (rys. 97), ale dużo lepsze od większości tworzyw termoplastycznych (rys. 98). Równie korzystnie w porównaniu z innymi termo- plastami przedstawia się wytrzymałość zmęczeniowa kopolimeru acetalowego. Po 10 min zmiennych cykli z częstością 10 oscy- lacji/s wytrzymałość , na naprężenia dwustronne wynosi około 30 MPa, natomiast wytrzymałość na naprężenia pulsujące (ważne w przypadku kół zębatych) około 45 MPa.

Współczynnik tarcia statycznego na sucho między elementami wykonanymi z kopolimeru acetalowego Hostaform C (Hoechst, RFN), wynosi 0,35, między elementami z Hostaformu C a sta- lą 0,15, Hostaformem C a mosiądzem 0,18, Hostaformem C a aluminium 0,20. Do ważniejszych cech tworzyw acetalowych należy mała przepuszczalność par i gazów oraz duża stabilność wymiarów w szerokim zakresie temperatury. Cenną zaletą jest również niewielki wpływ wilgotności otoczenia na właściwości elektryczne, co wiąże się z małą chłonnością wody przez tworzywo. Pod względem właściwości fizycznych tworzywa acetalowe są zaliczane do tej samej grupy tworzyw co poliwęglany i poliestry termoplastyczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>