LAMINATY AMINOWE

Właściwości mechaniczne, cieplne i elektryczne laminatów aminowych są zbliżone do odpowiednich właściwości tłoczyw aminowych z napełniaczami odpowiadającymi danemu typowi nośnika. Laminaty te wytwarza się w dwóch asortymentach:

– laminaty dekoracyjne (na nośniku papierowym, zwykle z rdzeniem fenolowym)

– laminaty techniczne (na nośnikach z tkaniny szklanej lub na nośniku papierowym).

W laminatach odpornych na żar papierosa umieszcza się cienką folię aluminową między papierem nakrywkowym a dekoracyjnym lub pod papierem dekoracyjnym. Wkomponowanie tej warstwy w laminat umożliwia równomierne odprowadzanie ciepła z przegrzanych punktów powierzchni, na przykład w wyniku dotknięcia żarzącym papierosem. Pod papierem dekoracyjnym znajdują się arkusze papierów nasyconych żywicą fenolową, które tworzą rdzeń nośny laminatu. Liczba tych arkuszy zależy od całkowitej grubości laminatu, na przykład laminat o łącznej grubości 1,3 mm zawiera zwykle 10 -i- 14 warstw papieru.

Dekoracyjne laminaty melaminowe z rdzeniem fenolowym są wytwarzane w kraju przez ZTS „Erg” w Gliwicach pod nazwą Unilam. –

Płyty Unilam stosuje się jako materiał konstrukcyjno-dekora- cyjny (wykładziny ścian, mebli itp.) w wagonach kolejowych i środkach komunikacji miejskiej, w przemyśle okrętowym, w budownictwie oraz do produkcji mebli, urządzeń sklepowych, biurowych, domowych itp. Można je przyklejać do podłoża klejami mocznikowymi lub neoprenowymi oraz przytwierdzać za pomocą listew lub wkrętów. Płyty można »bez trudności ciąć piłą tarczową, taśmową i ręcznie oraz nawiercać, szlifować i polerować.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>