Laminaty

Laminaty znajdują zastosowanie jako materiał elektroizolacyjny i konstrukcyjny, głównie w elektrotechnice i budowie maszyn. Laminaty fenolowe foliowane miedzią stosuje się do produkcji obwodów drukowanych używanych w radiotechnice, telekomunikacji, telewizji i w aparaturze elektronicznej.

Laminaty fenolowe profilowe produkuje się w postaci różnych kształtek (np. krążków, elementów łożysk ślizgowych) przez prasowanie na gorąco papieru bakelizowanego lub tzw. tkanin nasycanych. Papier bakelizowany jest wytwarzany przez jednostronne powleczenie papieru o grubości 0,06-0,10 mm roztworem żywicy rezolowej, natomiast tkaniny nasycane są półproduktem otrzymywanym przez nasycenie tkaniny (bawełnianej, azbestowej lub szklanej) roztworem odpowiedniej żywicy fenolowej. Laminaty profilowe stosuje się jako materiał elektroizolacyjny i konstrukcyjny w urządzeniach i aparatach elektrycznych, aparaturze chemicznej, pojazdach samochodowych oraz do wyrobu różhych części maszyn.

Po odpowiedniej obróbce wiórowej płyt lub kształtek profilowych z tekstołitu otrzymuje się koła zębate, tuleje łożyskowe, koła pasowe, prowadnice ślizgowe itp. Ze względu na niski współczynnik tarcia oraz zdolność tłumienia drgań elementy wykonane z tego materiału nie wymagają smarowania oraz nie stanowią źródła hałasu podczas pracy. .

Laminaty fenolowe zwijane są wytwarzane w postaci rur przez nawijanie papieru bakelizowanego lub tkaniny nasycanej na obracający się rdzeń (pręt) metalowy z jednoczesnym dociskaniem nośnika przez gorący walec. Nawinięte rury utwardza się na gorąco w suszarkach lub też prasuje w formach metalowych. Metodą pierwszą otrzymuje się tzw. rury zwijane, zaś drugą- rury prasowane.

Rury zwijane produkuje się przy użyciu różnych nośników, natomiast rury prasowane są wytwarzane głównie z tkaniny szklanej. Właściwości mechaniczne i elektryczne rur prasowanych są zbliżone do odpowiednich właściwości laminatów płytowych. Analogiczne właściwości rur zwijanych są nieco gorsze. Laminaty fenolowe w postaci rur mają przede wszystkim zastosowanie jako materiał elektroizolacyjny i konstrukcyjny w elektrotechnice, szczególnie na elementy silnoprądowe, gdzie wymagana jest duża odporność na działanie olejów i smarów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>