Obecność pierścieni aromatycznych w łańcuchu PPS

Obecność pierścieni aromatycznych w łańcuchu PPS nadaje temu tworzywu dużą odporność cieplną. Maksymalna temperatura ciągłej pracy Rytonu wynosi około 230°C, a przy pracy krótkotrwałej może dochodzić nawet do 300°C. Polisiarczek fenylenu) jest praktycznie tworzywem niepalnym i należy do grupy polimerów samogasnących.

Poli(siarczek fenylenu) odznacza się bardzo korzystnymi właściwościami elektroizolacyjnymi, zwłaszcza w podwyższonych temperaturach. Wytrzymałość elektryczna PPS jest bardzo duża, przy niewielkim jednocześnie współczynniku strat elektrycznych. Ze względu na minimalną chłonność wody Ryton zachowuje korzystne właściwości elektryczne również w wilgotnym środowisku.

Odporność chemiczną PPS można porównać z odpornością tworzyw fluorowych. Do temperatury 200cC polisiarczek fenylenu) nie rozpuszcza się praktycznie w żadnym rozpuszczalniku organicznym. Tworzywo to jest jedynie nieodporne na działanie kwasu chlorosulfonowego.

Polisiarczek fenylenu) może być przetwarzany metodą wtrysku, wytłaczania i prasowania. Produkowane są także kompozycje do nanoszenia powłok. Dla zwiększenia wytrzymałości mechanicznej wyprasek wskazane jest wygrzewanie ich w temperaturze około 200°C.

Stosunkowo wysoka cena PPS powoduje, że na ogół jest on stosowany w odpowiedzialnych urządzeniach, gdzie kwestia kosztów nie odgrywa tak istotnej roli jak niezawodność pracy. Jako przykłady zastosowania polisiarczku fenylenu) można wymienić' elementy elektrotechniczne, elektroniczne i samochodowe (korpusy lamp halogenowych, bezpieczników i cewek) oraz części kuchenek mikrofalowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>