Octano-maślan celulozy

Octano-maślan celulozy jest mieszanym estrem organicznym celulozy. Otrzymuje się go przez działanie mieszaniny bezwodników kwasu octowego i masłowego na celulozę. Wytworzony produkt miesza się następnie z plastyfikatorami i pigmentami lub barwnikami. W porównaniu z octanem celulozy tworzywo to odznacza się wyższą wytrzymałością mechaniczną i odpornością cieplną, mniejszą chłonnością wody oraz większą odpornością na działanie czynników atmosferycznych. Octano-maślan celulozy może być barwiony na dowolne barwy o różnym stopniu przezroczystości, jak również pigmentowany we wszystkich odcieniach. Wytwarzane z niego wyroby odznaczają się bardzo wysokim połyskiem.

Postaciami handlowymi octano-maślanu celulozy są granulaty do wtrysku i wytłaczania, roztwory acetonowe do powlekania lub wylewania na folię oraz gotowe półwyroby, jak płyty, arkusze, rury. Specjalne gatunki granulatu są przeznaczone do nakładania powłok metodą fluidyzacyjną lub natrysku płomieniowego.

Z octano-maślanu celulozy wytwarza się obudowy aparatówł i urządzeń, tablice rozdzielcze, przybory piśmienne i artykuły kreślarskie, oprawki okularów, elementy wyposażenia samochodów. W tym ostatnim przypadku octano-maślan celulozy jest stosowany do wytwarzania osłon świateł i listew ozdobnych, a przede wszystkim do pokrywania (obtryskiwania) części metalowych wyposażenia samochodów, jak koło kierownicy (rys. 118), przyciski, gałki itp. Folię z tego tworzywa stosuje się do wyrobu opakowań oraz jako materiał elektroizolacyjny.

W krajowym przetwórstwie tworzyw sztucznych stosuje się importowany octano-maślan celulozy o nazwach handlowych Cellidor B {Bayer, RFN) i Tenite Butyrate (Eastman Chemical, USA). ‘ '

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>