Owispol SM itp.

Owispol SM (o podwyższonych właściwościach mechanicznych) posiada lepszą wytrzymałość mechaniczną od Owispolu SO. Zalecany jest do stosowania na wyroby, które wymagają obróbki wiórowej. Odznacza się dużym połyskiem i przezroczystością. Wytwarza się z niego galanterię kuchenną i łazienkową, wieszaki do koszul, zabawki, opakowania cienkościenne i jednorazowego użytku, detale techniczne narażone na niewielkie działanie sił zginających i rozciągających oraz na lekkie wstrząsy.

Owispol SP jest odmianą łatwo płynącą. Zaleca się go stosować do wtrysku kształtek o skomplikowanych przekrojach, głębokich wklęsłościach, wielu załamaniach, dużych powierzchniach i cienkich ściankach. Wysoki wskaźnik płynięcia umożliwia otrzymywanie z tego tworzywa wyprasek z niewielkimi naprężeniami wewnętrznymi. Wytwarzane wyroby wykazują jednak słabą odporność na uderzenia. Maksymalna .temperatura ich stosowania wynosi 65°C. Przetwórstwo Owispolu SP może być prowadzone pod niższym ciśnieniem i w niższej temperaturze niż innych odmian Owispolu S. Wykonuje się z niego tace, miseczki, przykrywki, podstawki itp.

Owispol SF odznacza się podwyższoną odpornością termiczną. Oprócz detali wtryskowych można z niego wytwarzać cienką folię metodą wytłaczania szczelinowego lub przez wytłaczanie z rozdmuchiwaniem. Owispol SF przewyższa inne odmiany Owispolu S korzystniejszymi właściwościami elektrycznymi. Zalecany jest na wyroby elektrotechniczne (korpusy cewek, drobne części sprzętu radiotechnicznego i telewizyjnego), jak również do produkcji folii opakowaniowej i na przekładki do kondensatorów.

Owispol SC (o wysokiej odporności cieplnej) jest porównywalny pod względem właściwości elektrycznych i przetwórczych z Owispolem SF, a pod względem właściwości mechanicznych z O- wispolem SM. Stosuje się go do wyrobu przedmiotów narażonych na działanie temperatury w granicach 80-85°C i niewielkie oddziaływania mechaniczne. Z Owispolu SC wytwarza się pudełka na baterie i akumulatory, zestawy naczyń turystycznych oraz niektóre detale techniczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>