POLISIARCZEK FENYLENU

Polisiarczek fenylenu) jest termoplastycznym polimerem o liniowej lub częściowo rozgałęzionej strukturze łańcucha. Podstawy syntezy PPS w skali przemysłowej opracowano pod koniec lat sześćdziesiątych w firmie Philips Petroleum (USA), która . uruchomiła produkcję tego tworzywa w 1973 r., wprowadzając go na rynek pod nazwą handlową Ryton. Proces otrzymywania polisiarczku fenylenu) polega na polikondensacji para-dichloróbenze- nu z siarczkiem sodu.

czytaj dalej

Kopolimer ABS

Kopolimer ABS jest stosowany na szeroką skalę w przemyśle maszynowym i motoryzacyjnym, w elektronice oraz do wytwarzania mebli, przedmiotów powszechnego użytku, sprzętu gospodarstwa domowego i galanterii ozdobnej. Produkuje się z niego różne części samochodowa, jak kraty „wlotu powietrza, obudowy nagrzewnic i kloszy lamp, ramki wywietrzników, półki, schowki, nakładki, listwy ozdobne i maskujące, pokrycia desek rozdzielczych, korbki, przyciski, pokrętła, znaki fabryczne (rys. 66-68).

czytaj dalej

Obecność pierścieni aromatycznych w łańcuchu PPS

Obecność pierścieni aromatycznych w łańcuchu PPS nadaje temu tworzywu dużą odporność cieplną. Maksymalna temperatura ciągłej pracy Rytonu wynosi około 230°C, a przy pracy krótkotrwałej może dochodzić nawet do 300°C. Polisiarczek fenylenu) jest praktycznie tworzywem niepalnym i należy do grupy polimerów samogasnących.

czytaj dalej

ESTRY CELULOZY

Estry celulozy są to produkty reakcji kwasów nieorganicznych lub organicznych, lub ich bezwodników z celulozą. Właściwości ważniejszych tworzyw tej grupy podano w tabeli 18, natomiast różne przykłady ich zastosowań pokazano na rysunkach 115-118.

czytaj dalej

Żywice epoksydowe

Żywice epoksydowe można utwardzać ,,na zimno” lub „na gorąco”. Utwardzanie w temperaturze pokojowej przeprowadza się przy użyciu amin alifatycznych (trietylenotetraamina- . TĘCZA) lub poliaminoamidów. Do utwardzania żywic w temperaturach podwyższonych (80-100°C) stosuje się bezwodniki kwasów organicznych (bezwodnik ftalowy, bezwodnik HET), aminy aromatyczne (meta-fenylenodiamina).

czytaj dalej