Pianki poliuretanowe

Pianki poliuretanowe można wytwarzać tzw. metodą prepoli- merową lub jednoetapową. Produkcja pianek metodą prepolime- rową przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie następuje tworzenie prepolimeru, tj. produktu reakcji poliolu z nadmiarem izocyjanianiu, a w drugim jego spienianie przez zmieszanie z wodą. Metoda jednoetapowa otrzymywania pianek polega na jednoczesnym zmieszaniu wszystkich komponentów. Przez wzgląd na dużą szybkość reakcji rozpoczynającej się z chwilą zetknięcia reagentów, mieszanie składników powinno być przeprowadzone bardzo szybko. Operację tę wykonuje się w specjalnych głowicach mieszających.

Formowanie pianek poliuretanowych można przeprowadzać metodą periodyczną (w formach) lub ciągłą oraz metodą spieniania miejscowego. Metoda periodyczna polega na spienianiu komponentów w specjalnych formach. Formuje się w ten sposób elementy dla przemysłu motoryzacyjnego, opakowania ochronne 1 mniejsze elementy konstrukcyjne. Ciągłe formowanie pianek poliuretanowych polega na wylewaniu komponentów na przenośnik w kształcie koryta. Uformowane długie bloki pianki mogą. być cięte zależnie od przeznaczenia na różne kształty. Istotą metody spieniania miejscowego jest wytwarzanie pianki w miejscu, zastosowania, w którym zostaje ona na stale. Metodą tą wytwarza się głównie izolację termiczną i akustyczną oraz wypełnienia elementów konstrukcyjnych podczas montażu. Spienianie miejscowe wykonuje się przez wylewanie komponentów lub ich nakładanie za pomocą specjalnego pistoletu natryskowego. System natryskowy nakładania pianki jest stosowany przy izolowaniu dużych zbiorników lub pomieszczeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>