Płyty Metapleks

Płyty Metapleks otrzymane metodą blokową wytwarza się w dwu podstawowych rodzajach: Metapleks N (bezbarwny, przezroczysty) i Metapleks B (barwiony). W obu tych rodzajach produkowane są następujące odmiany:

Płyty formowane metodą wytłaczania produkuje się pod nazwą Metapleks S o grubości od 1,5 do 4 mm. Granulat do wtrysku i wytłaczania, wytwarzany pod nazwą handlową Metapleks SO, otrzymuje się metodą polimeryzacji suspensyjnej (perełkowej). Metoda ta pozwala na uzyskanie polimeru o stosunkowo małej, lecz jednolitej masie cząsteczkowej.

Wszystkie kolorowe odmiany Metapleksu produkuje się w dziesięciu podstawowych grupach barwnych. Oznaczenie barwy składa się z czterech cyfr. Pierwsza z nich określa barwę zasadniczą: 0- bezbarwna, 1- biała, 2- szara, 3- czarna, 4- czerwona, 5- żółta, 6- zielona, 7- niebieska, 8 ,- fioletowa, 9- brązowa. Trzy następne cyfry (od 000 do 999) oznaczają odcień w obrębie barwy zasadniczej. Duża litera po oznaczeniu cyfrowym okr,eśla efekt wizualny: P- półprzezroczysty (kryty częściowo), K- nieprzezroczysty (kryty), T- przezroczysty (transparentowy), E- perłowy.

Oprócz Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu polifmetakrylan metylu w postaci płyt produkuje Spółdzielnia Inwalidów „Jed- ność” w Żywcu oraz Zakłady Tworzyw Sztucznych Zjednoczonych Zespołów Gospodarczych „Veritas” w Dębe Wielkie.

Za granicą granulat poli(metakrylanu metylu jest produkowany między innymi pod następującymi nazwami handlowymi: Vedril (Montedison, Włochy), Diakon (ICI, Wielka Brytania), Degalan (Degussa, RFN), Resarit (Resart, RFN), Lucite (Du Pont, USA), Shinkolite (Mitsubishi, Japonia).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>