Półfabrykaty (półwyroby) z tworzyw sztucznych

Półfabrykaty (półwyroby) z tworzyw sztucznych uzyskują postać wyrobu gotowego po odpowiedniej obróbce wykończeniowej, tóra nadaje im ostateczny kształt użytkowy, na przykład w wyni- u: formowania próżniowego, zgrzewania, obróbki wiórowej. Są e dostarczane w postaci folii, płyt, bloków, rur, prętów, węży tp. Do półwyrobów z tworzyw sztucznych zalicza się również la- inaty wytwarzane w postaci płyt, rur i prętów.

Folie są to elastyczne (w temperaturze pokojowej) wyroby o graniczonej grubości, około 0,5 mm dla tworzyw twardych i oko- o l-i-2 mm dla tworzyw miękkich. Dostarcza się je zwykle w po- aci ciągłych taśm lub pociętych arkuszy. Folie otrzymuje się etodą wytłaczania, kalandrowania lub odlewania, natomiast prze- arza najczęściej przez formowanie próżniowe i łączy przez zgrze- anie. _

Laminaty (wyroby warstwowe) są utworzone z wielu warstw ośnika, złączonych w całość za pomocą żywicy- zazwyczaj pod większonym ciśnieniem. W charakterze nośników stosuje się naj- zęściej tkaniny z włókna szklanego, tkaniny bawełniane lub az- estowe i papier. Do nasycania tych nośników używane są prze- e wszystkim żywice poliestrowe, epoksydowe, fenolowe, aminowe. Półwyroby z laminatów są materiałami sztywnymi i można brabiać je mechanicznie.

Szybki rozwój wytwarzania i przetwórstwa tworzyw sztucz-l nych, wprowadzanie do produkcji nowych gatunków tworzyw orazl rosnąca liczba oznaczeń handlowych zadecydowały o konieczności dokonania klasyfikacji tej grupy materiałów. Próby takiej klasyfikacji podejmowano od dawna, przyjmując różne kryteria po-i działu. Przy każdej klasyfikacji, jaką próbowano przeprowadzić,] zawsze jednak wysuwano różne zastrzeżenia. Tak więc należy] stwierdzić, że brakuje dotychczas całkowicie zadowalającego i ogól-j nie przyjętego systemu podziału tworzyw sztucznych. Najbardziej] rozpowszechnione są obecnie dwie klasyfikacje tworzyw: chemiczna i technologiczna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>