POLICHLOREK WINYLU MIĘKKI

Do wytwarzania zmiękczonego PVC stosuje się niemodyfiko- wany polimer, zmiękczacze, stabilizatory, środki smarujące i barwiące, napełniacze. Przy komponowaniu mieszanek największe znaczenie ma dobór odpowiedniego zestawu plastyfikatorów i ewentualnie rozcieńczaczy, które, w głównej mierze decydują o właściwościach i cenie tworzywa. Niemniej jednak odpowiedni dobór polimeru oraz pozostałych składników mieszanki ma również określone znaczenie i decydująco wpływa na technologię oraz jakość gotowego wyrobu.

Pierwszy etap przygotowania mieszanek miękkiego PVC polega na wstępnym wymieszaniu składników. Ma on na celu złączenie wszystkich surowców i równomierne rozprowadzenie ich w całej masie mieszanki. Stosuje się na ogół zasadę wymieszania najpierw składników stałych, a później przy ciągłym mieszaniu stopniowo wprowadza się składniki ciekłe, Napełniacze są dodawane zazwyczaj na końcu, aby zapobiec wchłanianiu plastyfikatorów przez napełniacze o rozwiniętej powierzchni ziarna. Barwienie miękkiego PVC prowadzi się najczęściej przy użyciu specjalnie preparowanych pigmentów, o dużej zawartości środka barwiącego. Dodaje się je bezpośrednio do tworzywa w czasie mieszania. W przypadku dysponowania środkami barwiącymi nie preparowanymi należy najpierw wymieszać pigment ze zmiękcza- czem, a następnie dodać tak otrzymaną pastę do mieszanki wraz z ciekłymi jej składnikami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>