Polistyren S

Polistyren S jest tworzywem fizjologicznie obojętnym, bez smaku i bez zapachu, o gęstości niewiele większej od wody. Jego właściwości mechaniczne (tab. 10) są ogólnie dobre. Należy jednak zwrócić uwagę na małe wydłużenie przy zerwaniu oraz małą udarność, szczególnie z, karbem. Korzystną właściwością omawianego tworzywa jest stała wartość udarności w zakresie temperatury: od-40 do +60°C (rys. 52). Rzadko spotykanym zjawiskiem jest wzrost wydłużenia przy zerwaniu w niskich temperaturach, kiedy wytrzymałość na rozciąganie jest największa (rys. 53),

Termiczny zakres stosowania polistyrenu S rozciąga się od temperatury-40 do +75°C, a dla odmian specjalnie stabilizowanych do 85°C. W temperaturze 90-130°C, w zależności od odmiany, następuje przejście w postać elastyczną. W wyższych temperaturach tworzywo staje się plastyczne, a następnie w temperaturze około 310°C zaczyna się proces jego depolimeryzacji.

Pod względem właściwości elektrycznych można porównać 'polistyren S z tak doskonałymi elektrykami, jak kwarc, parafina, polietylen, czy teflon. Przenikalność elektryczna tego tworzywa posiada prawie stałą wartość w szerokim zakresie temperatury i częstotliwości prądu. Niekorzystne zjawisko elektryzowania się powierzchni, wynikające z bardzo dużej oporności powierzchniowej polistyrenu S, można złagodzić przez pokrycie wyrobów substancjami tworzącymi błonę przewodzącą. przechowywane w zaciemnionym pomieszczeniu, 2- próbki starzone w warunkach naturalnych ‘

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>