Produkuja polistyren S

Obecnie Zakłady Chemiczne w Oświęcimiu produkują polistyren S w szerokiej gamie barw i odcieni oraz o pięknych efektach wizualnych. Dla oznaczenia odmian barwnych i dodatkowych efektów wizualnych wprowadzono system cyfrowo-literowy, gdzie cyfry symbolizują barwę i odcień danej barwy, litery zaś efekt wizualny. Barwę tworzywa oznacza się liczbą czterocyfrową i dużą literą. Pierwsza cyfra określa barwę zasadniczą: 0- bezbarwny, 1- biały, 2- szary, 3- czarny, 4- czerwony, 5- żółty, 6- zielony, 7- niebieski, 8- fioletowy, 9- brązowy. Następnie trzy cyfry od 000 do 999 oznaczają odcień w obrębie danej barwy. W poszczególnych odcieniach barwy zasadniczej rozróżnia się efekty wizualne, oznaczone literą umieszczoną po symbolu cyfrowym: T- przezroczysty (tylko dla polistyrenu S), P- półprzeświecający (kryty częściowo), K- nieprzezroczysty (kryty), M- efekt metaliczny, S- efekt inkrustacji, E- efekt perłowy polistyrenu. Tak np. oznakowanie produktu symbolem: „Owispol SO 9000K’” określa polistyren niskoudarowy odmiany SO o barwie brązowej i nieprzezroczysty K.

Za granicą polistyren niskoudarowy jest produkowany między mnymi pod nazwami handlowymi: Vestyron (Hiils, RFN), Polystyrol (BASF, RFN), Hostyren (Hoechst, RFN), Edistir (Montedison, Włochy), Lustrex (Monsanto, USA), Styron (Dow Chemical, USA). .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>