Prowadzenie polimeryzacji

W zależności od metody i sposobu prowadzenia polimeryzacji otrzymuje się polietylen o różnej masie cząsteczkowej i różnym stopniu krystaliczności. Te dwa czynniki wywierają zasadniczy wpływ na właściwości polietylenu, zwłaszcza na właściwości fizyczne. Większa masa cząsteczkowa, o czym świadczy mały wskaż-

Bardzo dobre właściwości elektryczne polietylenu zach» są również w środowisku wilgotnym, gdyż nie chłonie on wi. Wysoką wytrzymałość na przebicie zachowuje polietylen do \ peratury 40°C natomiast w wyższych temperaturach wytrzyi łość ta szybko maleje. Duża odporność powierzchniowa powodu, że tworzywo to wykazuje właściwości elektrostatyczne. Zjawisk temu można przeciwdziałać przez dodanie substancji antystatycznych do polimeru.

Przepuszczalność gazów przez folię polietylenową zależy od rodzaju gazu. Tak na przykład przenikalność pary wodnej jest niewielka, zaś tlen i azot, które są podstawowymi składnikami powietrza, przenikają przez folię polietylenową w porównaniu z folią PVC z dużą łatwością.

Polietylen odznacza się wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych. W temperaturze pokojowej próbki tego tworzywa nie rozpuszczają się praktycznie w żadnym z ogólnie stosowanych rozpuszczalników. Nie jest on również atakowany przez wodne roztwory kwasów, zasad i soli. Tylko toluen, ksylen i tri w podwyższonej temperaturze powodują pęcznienie polietylenu, a w temperaturze 100°C rozpuszczają go. Wysoka odporność chemiczna powoduje, że wyroby z polietylenu są bardzo trwałe. W związku z tym wiele trudności stwarza niszczenie odpadów tego tworzywa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>