TWORZYWA SZTUCZNE – WIADOMOŚCI OGÓLNE

Od có najmniej pięćdziesięciu lat tworzywa sztuczne znajdują oraz większe zastosowanie w różnych dziedzinach techniki i życia codziennego. Stosowane początkowo jako namiastki tradycyj- ych i zarazem deficytowych tworzyw wytwarzanych z surowców aturalnych, stały się następnie pełnowartościowymi materiałami nowych, nie spotykanych dotychczas właściwościach. Umożliwi to zajęcie im równorzędnej, a w niektórych dziedzinach przodu- ącej pozycji wobec innych materiałów. Obecnie tworzywa sztucz- e nie tylko dorównują szeregiem właściwości takim tradycyjnym iteriałom jak: metale, drewno, skóra, włókna naturalne, szkło: wyroby ceramiczne, kauczuk naturalny,’ale i przewyższają je wieloma względami, Do szczególnych cech i zalet tworzyw sztucznych, którym za- dzięczają one tak szerokie rozpowszechnienie, należy zaliczyć rzede wszystkim: ' łatwość formowania wyrobów o skomplikowanych kształtach w ostatecznej postaci, stosunkowo dużą, a w wielu przypadkach bardzo dobrą odporność chemiczną, dobre właściwości mechaniczne i często doskonałe właściwości elektryczne, małą gęstość i związany z tym najczęściej bardzo korzystny stosunek wytrzymałości mechanicznej do gęstości, możliwość łatwego otrzymywania wyrobów o estetycznym wyglądzie (barwa i połysk), jak również możliwość barwienia i uzyskiwania wyrobów przezroczystych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>