Udarność z karbem

Udarność z karbem w zakresie temperatury: od-15 do '+70°C zmienia się niewiele i wynosi 15-20 kJ/mh Poliwęglan jest tworzywem kowalnym, tzn. pod wpływem uderzeń nie pęka jak tworzywa kruche (np. polistyren niskoudarowy), lecz zmienia tylko swój kształt.

Pozostałe właściwości mechaniczne w porównaniu z innymi popularnymi tworzywami są lepsze. Wydłużenie przy zerwaniu wynosi ponad 80%. Właściwości elektryczne poliwęglanu w stosunku do innych powszechnie stosowanych tworzyw są również korzystniejsze. Tylko w niewielkim stopniu ulegają one pogorszeniu w podwyższonych temperaturach, a niekorzystny wpływ wilgoci na te właściwości jest praktycznie niedostrzegalny. Jeżeli uwzględnić jeszcze takie cechy tego tworzywa, jak dobrą odporność cieplną, właściwości samogasnące, małą wodochłonność, to okaże się, że poliwęglan jest doskonałym materiałem do wielu zastosowań w elektrotechnice i elektronice. Naturalny, niemodyfi- kowany poliwęglan jest tworzywem przezroczystym o lekko żółtawym zabarwieniu. Można jednak otrzymać z tego tworzywa płyty zupełnie przezroczyste.

Poliwęglan jest odporny na działanie substancji o odczynie obojętnym i kwaśnym, z wyjątkiem stężonych kwasów. Zasady powodują rozkład polimeru, a pirydyna, chloroform i chlorek metylenu rozpuszczają go. Natomiast jest on odporny na działanie takich rozpuszczalników, jak: alkohol etylowy, toluen, tetra- chlorek węgla. Aceton i alkohol metylowy wywołują krystalizację polimeru i pękanie wyrobów. Poliwęglan jest tworzywem obojętnym fizjologicznie toteż wytwarzane z niego wyroby mogą się stykać ze środkami spożywczymi bez jakichkolwiek ujemnych wpływów na nie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>