WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

Tworzywa sztuczne są na ogół dość odporne na działanie agresywnych czynników chemicznych, z tym że różne tworzywa zachowują się niejednakowo pod wpływem, działania tych samych substancji. Duży wpływ na odporność tworzywa wywiera stężenie agresywnej substancji, w której prowadzi się badania, oraz temperatura i czas. Mogą występować również przypadki, w których tworzywo, uważane za odporne na działanie jakiejś substancji o małym stężeniu i w niskiej temperaturze, po zwiększeniu stężenia i po podwyższeniu temperatury odporność tę utraci. Dla każdego tworzywa należy więc prowadzić oddzielne badania' ze szczególnym uwzględnieniem tych czynników, na które będą narażone gotowe wyroby podczas użytkowania.

Miarą odporności na działanie substancji chemicznych jest utrata właściwości fizycznych danego materiału po przetrzymaniu go w badanych środowiskach w określonych warunkach (stężenie, temperatura, czas, mieszanie itp.). Za całkowity brak odporności uważana jest 50% utrata tych właściwości. Badania tego rodzaju polegają na wykonaniu pomiarów odpowiednich właściwości danego tworzywa. Następnie część z uprzednio przygotowanych próbek przechowuje się w badanym środowisku agresywnym, a potem przeprowadza te same pomiary i porównuje wyniki. .

Inną metodą stosowaną do określania odporności chemicznej tworzyw sztucznych jest wyznaczanie zmian masy i wymiarów próbek przed i po badaniu. Jednak metoda ta jest rzadko stosowana ze względu na swoją zawodność. Może się bowiem zdarzyć, że wskutek jednoczesnego wymywania i pęcznienia tworzywa zmiany masy próbki, a nawet jej wymiary będą nieznaczne, pomimo dużych zmian we właściwościach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>