Odlewanie odśrodkowe

Odlewanie odśrodkowe jest procesem podobnym do polimeryzacji w formach z tym. że w metodzie tej stosuje się polimer. W związku z tym temperatura procesu jest odpowiednio wyższa. Wytwarza się w ten sposób tuleje i inne przedmioty o kształcie cylindrycznym, których wykonanie innymi metodami jest droższe lub niemożliwe.

Metodą spiekania wykonuje się takie detale z poliamidów, które muszą być odporne na ściskanie. Właściwości te uzyskuje się dzięki powolnemu chłodzeniu formowanych detali, podczas którego przebiega proces’krystalizacji. Do spiekania używany jest poliamid w postaci proszku o wielkości ziarna 4-10 pm.

Poliamidy mają największe zastosowanie w dwu przemysłach: włókienniczym i maszynowym. W pierwszym z nich zużywana jest ponad połowa produkcji tego tworzywa. Drugi kierunek zastosowania jest bardzo rozległy, W przemyśle maszynowym wytwarza się z poliamidów przede wszystkim koła zębate, łożyska, wirniki, gniazda przegubów, śruby, nakrętki itp. (rys. 78, 79). Taki kierunek zastosowania jest spowodowany szczególnymi właściwościami poliamidów, jak: mały współczynnik tarcia suchego, właściwość wchłaniania wody, smarów i twardych cząstek, zdolność tłumienia drgań, dobre właściwości mechaniczne.

Małe przewodnictwo cieplne ogranicza jednak zakres stosowania elementów ślizgowych do temperatury 80°C. Z innych zastosowań poliamidów można jako przykłady wymienić następujące wyroby wytwarzane z tych tworzyw: przewody do transportu cieczy, zbiorniki o dużej pojemności, obudowy i korpusy elemen- tów elektrotechnicznych, akcesoria meblowe, klamki drzwiowe (rys. 80), elementy podzespołów samochodowych (rys. 81).

W kraju z licznej grupy poliamidów produkowany jest tylko poliamid 6. Wytwarzają Zakłady Azotowe w Tarnowie pod nazwą handlową Tąrnamid T oraz Zakłady Włókien Sztucznych „Stilon” w Gorzowie Wielkopolskim pod nazwą Stilamid. Inne ty- py poliamidów są do Polski importowane. Najczęściej na rynku krajowym można spotkać następujące produkty:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>