POLIACETALE

W grupie tworzyw acetalowych (poliacetali) produkowane są obecnie w skali przemysłowej dwa typy związków wielkocząsteczkowych:

– homopolimer (poliformaldehyd),

kopolimer formaldehydu (kopolimer acetalowy).

Poliformaldehyd otrzymuje się przez polimeryzację gazowego monomeru w środowisku niewodnym (np. w heksanie), w obecności katalizatorów. Postacią handlową tego tworzywa jest granulat o białej lub innej barwie. Poliformaldehyd wytwarza się w trzech podstawowych odmianach. Pierwsza z nich, o wyższej masie cząsteczkowej a zatem o mniejszej płynności, nie zawiera środków przeciwprzyczepnych i jest przeznaczona do przerobu na wytłaczarkach lub na wyroby wtryskowe o grubych ściankach. Druga odmiana o mniejszej masie cząsteczkowej, czyli o większej płynności, jest przeznaczona przede wszystkim do wtrysku. Ostatnio wprowadzono na rynek poliformaldehyd o strukturze drobno krystalicznej, z którego można wytwarzać wyroby cienkościenne. Ze względu na szybszą krystalizację podczas chłodzenia stopu tej odmiany tworzywa, można przyspieszyć cykl wtrysku, co umożliwia zwiększenie wydajności procesu formowania wyrobów. Wszystkie odmiany poliformaldehyd u zawierają stabilizator zabezpieczający polimer przed szkodliwym działaniem promieniowania ultrafioletowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>