Przetwórstwo polistyrenu modyfikowanego butadienem

Przetwórstwo polistyrenu modyfikowanego butadienem jest bardzo podobne do przetwórstwa polistyrenu niskoudarowego zarówno pod względem parametrów technologicznych, jak i przygotowania materiału. Mniejsze naprężenia wewnętrzne powstające przy formowaniu kształtek wtryskowych z polistyrenu SB pozwalają na wytwarzanie wyrobów z zapraskami metalowymi i stosowanie tego tworzywa w większej ilości do produkcji płyt metodą wytłaczania. mowanie wyrobów z zapraskami metalowymi nie powoduje po- , wstawania spękań. Owispol GM jest ponadto używany na obudowy magnetofonów i gramofonów, skrzynek radiowych i telewizyjnych, obudowy aparatu telefonicznego (rys. 60) oraz do wytwarzania elementów sprzętu radio- i teletechnicznego.

Owispol GT charakteryzuje się zwiększoną odpornością termiczną i dobrymi właściwościami mechanicznymi. Nadaje się do wtrysku elementów z wkładkami metalowymi i może być poddawany obróbce wiórowej. Wytwarza się z niego termosy, osłony silników elektrycznych, skrzynki radiowe i telewizyjne, kubki itp.

Owispol GF ma wysoki wskaźnik płynięcia, lecz zarazem niższą temperaturę mięknienia i mniejszą udarność. Odmiana ta jest stosowana przede wszystkim do wytwarzania wtryskiwanych punktowo detali cienkościennych, odznaczających się dużym połyskiem powierzchni. W Owispolu GF produkuje się elementy dekoracyjne do aparatów radiowych i telewizyjnych oraz do gramofonów, naczynia toaletowe, jak również inne przedmioty nie narażone na działanie podwyższonej temperatury.

Owispol GA jest przeznaczony do wytłaczania płyt, z których metodą formowania próżniowego wykonuje się głęboko kształtowane wyroby o dużej powierzchni, jak wnętrza lodówek (rys. 61), . tace, pojemniki, wanienki, opakowania jednorazowego użytku.

Nazwy handlowe polistyrenu SB produkowanego za granicą są w większości przypadków takie same jak produktów niskouda- rówych. Mają one jedynie inne oznaczenie literowe lub cyfrowe..

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>